Wat kan en mag je wél en niet doen met PBM voor valbeveiliging?

Hoe ga je om met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (voor valbeveiliging)?

We zien nog steeds dat veel Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) ten behoeve van valbeveiliging op een verkeerde manier worden gebruikt. Een overzicht met wat wel en wat niet te doen kan helpen om de belangrijkste informatie op een snelle en effectieve manier te leren. Dit blog bevat een tweetal lijsten voor gebruikers van valbeveiliging PBM, waarin staat beschreven wat wel en niet mogelijk is met dit materiaal en hoe je er het beste mee om kunt gaan. “Veiligheid boven alles” is niet alleen een slogan, maar ook een code die strikt nageleefd dient te worden.

De basis
Werken op hoogte vereist dat gebruikers valbescherming, zoals bijvoorbeeld een harnas, dragen om een veilige werksituatie te creëren. Bij positioneringssystemen (gebiedsbegrenzing) voorkomt de combinatie van harnas en veiligheidslijn dat valgevaren kunnen worden bereikt. Bij valbeveiligingssystemen zorgt de valbeveiliging PBM er voor dat een val tijdig gestopt wordt en minimaliseert het de krachten die op het lichaam van het slachtoffer worden uitgeoefend.

Beide systemen dienen te voldoen aan verschillende voorwaarden om veiligheid te kunnen garanderen, de lengte van de veiligheidslijn is bijvoorbeeld erg belangrijk. Een te lange veiligheidslijn of vanglijn zal immers niet voorkomen dat iemand over de rand valt (gebiedsbegrenzing) of een lager niveau raakt in zijn/haar val (valbescherming).

Wat niet te doen met Persoonlijke Beschermingsmiddelen?
PBM voor valbeveiliging zijn letterlijk een levensreddend middel, mits correct gebruikt. Hieronder staan enkele van voorbeelden van wat niet te doen met dit soort PBM. Het wél uitvoeren van onderstaande voorbeelden brengt mensen onnodig in (levens)gevaar.

Wat moet je niet doen?*

 1. Laat ongetrainde werknemers niet op hoogte werken;
 2. Geef géén niet-gecertificeerde of verlopen PBM aan uw werknemers;
 3. Voorkom dat medewerkers werkzaamheden starten zonder de juiste PBM te dragen;
 4. Bewaar PBM niet buiten of in direct zonlicht;
 5. Gebruik valbeveiliging PBM niet als deze beschadigd is;
 6. Doe zelf geen aanpassingen aan PBM voor valbeveiliging;
 7. Sta niet toe dat werknemers PBM gebruiken die niet goed passend zijn;
 8. Gebruik geen materiaal dat bij een val betrokken is geweest zonder dat deze door een bevoegd persoon (of de fabrikant) is geïnspecteerd.

* Let op: deze voorbeelden zijn gebaseerd op de algemene PBM-richtlijnen en dus niet alleen van toepassing op PBM voor valbescherming, maar op alle soorten PBM.

Wat wél te doen met Persoonlijke Beschermingsmiddelen?
Nu we hebben gekeken naar wat vooral niet gedaan moet worden met deze materialen, willen we positief eindigen door te kijken naar wat je vooral wél moet doen met PBM voor valbeveiliging. Door deze voorbeelden te volgen kunnen gevaarlijke situaties voorkomen worden. Dit zorgt ervoor dat werknemers na hun werkzaamheden weer veilig naar huis kunnen.

Wat wél te doen?**

 1. Voorzie iedereen die op hoogte moet werken van de juiste PBM-uitrusting en bijbehorende training;
 2. Moedig medewerkers aan om (persoonlijke) veiligheid serieus te nemen en zorg voor een positieve cultuur waarin werknemers elkaar kunnen aanspreken op mogelijk onrechtmatig gebruik van PBM;
 3. Zorg ervoor dat alle materialen die u levert op de juiste wijze is gecertificeerd en voldoet aan de nationale veiligheidsvoorschriften;
 4. Indien mogelijk moeten werknemers worden voorzien van eigen PBM. Deze materialen dienen te worden afgestemd op de persoon en zijn/haar werkzaamheden. Let hierbij bijvoorbeeld op de juiste pasvorm. Harnasgordels worden bijvoorbeeld getest op een gebruikersgewicht van 100 tot 136 kilogram – verschillend per type harnas;
 5. Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de aanwezige valgevaren en de maximale lengte van hun veiligheidslijn/vanglijn kennen;
 6. Bewaar Persoonlijke Beschermingsmiddelen op een schone, goed geventileerde, stofvrije en droge locatie. Geef ze bij voorkeur een plek dichtbij de werklocatie;
 7. Zorg dat PBM schoon worden gehouden. Vuil en andere stoffen kunnen worden afgespoeld met water en een milde zeep. (Lees ook ons blog over het onderhoud van een veiligheidsharnas);
 8. Laat medewerkers vóór elk gebruik een inspectie van de PBM uitvoeren. Controleer onder andere op beschadigingen of vervormingen. Afgelopen jaar heeft AllRisk een blogserie gepubliceerd over het inspecteren van een vanglijn, het onderzoeken van een valstopapparaat en het controleren van een harnas. Gebruikers kunnen deze visuele inspectie zelf uitvoeren als ze correct zijn voorgelicht.
 9. Gebruik PBM niet wanneer er enige twijfel is over de veiligheid. Laat een bekwaam (of gespecialiseerd) persoon het materiaal controleren alvorens het te gebruiken. Als het materiaal nog geschikt is voor gebruik, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Als dit niet zo is, dient het materiaal onmiddellijk uit gebruik genomen te worden.
 10. Als laatst, maar zeker niet het minst belangrijk: laat alle soorten Persoonlijke Beschermingsmiddelen jaarlijks keuren door de fabrikant of een gecertificeerde partij. Dit is in Nederland bij wet verplicht!

** Let op: ook deze voorbeelden zijn gebaseerd op de algemene PBM-richtlijnen en dus niet alleen van toepassing op PBM voor valbescherming, maar op alle soorten PBM.

Download de poster

Om gebruikers van Persoonlijke Beschermingsmiddelen te helpen bij correct gebruik, hebben we een aantal van de bovenste voorbeelden op een poster gezet. U kunt deze gratis downloaden, zelf afdrukken en ophangen op uw werkplek of de werkplek van uw collega’s of werknemers.

download poster

Waarom Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

Om veilig en betrouwbaar te kunnen werken op hoogte, bieden wij een uitgebreid assortiment Persoonlijke Beschermingsmiddelen t.b.v. valbescherming. Tevens geldt er een wettelijke verplichting om doelmatige voorzieningen aan te brengen indien het valgevaar minimaal 2,50 meter is. Lees hier meer over het hoe en waarom van valbeveiliging PBM.

PBM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.