TOOLBOXEN VOOR WERKEN OP HOOGTE

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het houden van een toolbox bijeenkomst, een toolbox meeting, helpt bij het creëren van bewustwording omtrent een bepaald onderwerp. In dit geval: veilig werken op hoogte.

Wanneer werkzaamheden op hoogte frequent worden uitgevoerd gaan de mensen die het werk uitvoeren zich, na verloop van tijd, op hun gemak voelen bij het werken op hoogte. De focus wordt verlegd van veilig werken naar vooral snel werken. Met alle risico’s van dien.

Het doel van een toolbox is om medewerkers scherp te houden en hen te informeren en instrueren omtrent de veiligheid op de werklocatie. Dit door middel van een korte presentatie waarbij een discussie kan worden ontlokt. Het is bewezen dat praten over veiligheid helpt bij het reduceren van arbeidsongevallen.

Download GRATIS onze toolboxen

Onderstaand kunt u gratis een aantal van onze toolboxen downloaden. Zo vindt u hier voorbereide toolboxen over diverse werken op hoogte-gerelateerde onderwerpen zoals: hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar, hoe kun je collectief beveiligen van valgevaar, hoe moet je aangelijnd werken met individuele valbeveiliging, wat is het risico op pendule-effect, wat zijn de basisprincipes voor persoonlijke valbeveiliging én hoe zit het met valbeveiliging in een hoogwerker. Gebruik deze toolboxen om te zorgen dat u en uw collega’s goed voorbereid te werk gaan. Als u vragen heeft over de inhoud van de toolbox of meer informatie wilt ontvangen aangaande onze producten en diensten, neem gerust contact met ons op.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving in Nederland is zeer uitgebreid en voor sommige mensen ook nog onduidelijk. Deze toolbox helpt mensen met het begrijpen van o.a. de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook de normen en eisen waaraan producten voor veilig werken op hoogte moeten voldoen.

Collectief beveiligen

Het collectief beveiligen (of afschermen) van een risico zoals valgevaar staat hoog genoteerd in de arbeidshygiënische strategie uit de Arbeidsomstandigheden wet. Maar wat zegt deze wet precies? En hoe ga je om of te werk met dit soort producten?

Individuele valbeveiliging

Wanneer collectief beveiligen geen optie is, mag er conform de arbeidshygiënische strategie gekeken worden naar een veiligheidsvoorziening op individueel niveau. De keuze kan dan vallen op bijvoorbeeld een horizontaal leeflijnsysteem. Maar hoe werk je met zo’n systeem en wat zijn de restricties?

Download toolbox

Download toolbox

Download toolbox

Het pendule-effect voorkomen

Het pendule-effect is een verborgen valgevaar dat bestaat op bijvoorbeeld de hoeken en uitstekende delen van een dak. Deze toolbox kan worden gebruikt om uit te leggen wat het pendule-effect inhoud én hoe je het risico kunt herkennen en bestrijden.

Persoonlijke valbeveiliging

Pas wanneer het toepassen van maatregelen uit de eerste 3 niveaus van de Arbeidshygiënische strategie (bron, collectieve of individuele maatregelen) niet mogelijk zijn, mag er gekeken worden naar een maatregel op persoonlijk niveau. In deze toolbox vindt u meer over het wat, waar en hoe omtrent het toepassen van persoonlijke valbeveiligingsmiddelen.

Werken in een hoogwerker

Helaas is er in Nederland geen wet die voorschrijft dat het verplicht is om in een hoogwerker aangelijnd te werken. Toch wordt dit vaak wel aangeraden. Persoonlijke valbeveiliging kan voorkomen dat gebruikers uit de werkbak vallen, en daarmee een groot risico uitsluiten. Alles over het hoe en waarom van valbeveiliging in een hoogwerker is te vinden in deze toolbox.

Download toolbox

Download toolbox

Download toolbox

Wilt u meer advies over het gebruik van valbeveiliging?
Wij geven u vrijblijvend advies over toepassen van valbeveiliging op uw specifieke werk.
Contact