HET ABC VAN VALBEVEILIGING

Kies uw uitrusting voor werken op hoogte

Valbeveiliging hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het ABC van valbeveiliging omvat de drie basiselementen die samen een compleet persoonlijk valbeveiligingssysteem vormen voor veilig werken op hoogte. Selecteer eenvoudig uw veiligheidsuitrusting door A + B + C te combineren.

Ankerpunten

Een veilig punt waaraan een gebruiker bevestigd is. Kan een mobiel- of een
permanent ankerpunt zijn.

Body Support

Een veiligheidsharnas om de krachten die, op het lichaam, vrijkomen bij een val
te verdelen.

Connectoren

Hiermee worden A en B aan elkaar gekoppeld: zij verbinden de gebruiker met het ankerpunt.

Vragen? Mail of bel onze PBM specialisten: