PERMANENTE VALBEVEILIGING

Veilig werken op hoogte met valbeveiliging

Als je dagelijks op hoogte werkt, moet dit natuurlijk veilig zijn. Of het nu vijf, tachtig of driehonderd meter hoog is. Elke dag worden er talloze werkzaamheden op hoogte uitgevoerd, die verschillen in werkomgeving, soort werk en tijdsduur. In de praktijk zien we dat de risico’s van dit werk nog vaak worden onderschat. Dit is ook te zien aan het aantal ongevallen dat per dag nog plaatsvindt. Dit gebeurt het meest op momenten dat de werker niet stilstaat bij het gevaar en zich veilig voelt, zoals op relatief lage hoogte.

Alleen met adequate valbeveiliging kan iedereen die op hoogte werkt, dit veilig en comfortabel doen.

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt dit type valbeveiliging permanent op een gebouw of object geïnstalleerd. Hiermee is het direct beschikbaar als er op het dak gewerkt moet worden. AllRisk biedt permanente valbeveiliging in de vorm van hekwerken, leeflijnsystemen en losse ankerpunten. Onze hekwerken voorzien in de hoogste graad van veiligheid. Dakwerkers hoeven hierbij geen voorbereiding te treffen of persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Onze leeflijnsystemen kunnen door verschillende combinaties van ankerpunten en leeflijnen nauwkeurig worden afgestemd op de werkzaamheden. De ankerpunten kunnen ook losstaand gebruikt worden.

Valbeveiliging aanschaffen en installeren is geen routinewerk. Zoals gezegd verschilt elke werksituatie en daarnaast heeft u te maken met verschillende regelgeving en normeringen. De wet schrijft voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor hun personeel en hen de gelegenheid en middelen moeten bieden om hun werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen uitvoeren. Onze permanente valbeveiliging verzekert op ieder gebouw of object optimale veiligheid, met systemen die in kwaliteit de geldende normen en wetgeving overstijgen. Bovendien zijn al onze systemen gebruiksvriendelijk, zodat gebruikers comfortabel kunnen werken en goede bewegingsvrijheid hebben.

Meest recente blogs

Vragen? Mail of bel onze PBM specialisten: