WET- EN REGELGEVING

Wet- en regelgeving uitgelegd

De wet- en regelgeving schrijft voor dat werkgevers en pandeigenaren, zoals VvE’s, verantwoordelijk en dus verplicht zijn de gelegenheid en middelen te bieden om werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen uitvoeren. Dit staat ook in artikel 3 van het Arbobesluit. Hierbij gaat de voorkeur uit naar collectieve beveiliging. Onder strikte voorwaarden mag er ook gekozen worden voor individuele valbeveiliging.
Meer hierover kunt u lezen in bijv. het Arbo besluit 3.16 lid 5.

Er dient voor de meest geschikte en voor de hand liggende beveiliging in termen van veiligheid, bereikbaarheid van de werklocatie, duur en aard van de werkzaamheden en kosten gekozen te worden (Art 4.1.1 van directive 2001/45/EC).

TIP: Lees meer in het artikel in het vakblad ARBO over welke partijen er verantwoordelijk zijn voor het veilig werken op hoogte aan een pand. Ook heeft AllRisk een whitepaper geschreven over wet- en regelgeving omtrent het werken op daken.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Alle Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) moeten jaarlijks worden geïnspecteerd en gekeurd. Dit vrijwaart de gebruikers niet van de eigen verantwoordelijkheid hun materialen vóór gebruik te controleren.
PBM dienen individueel te worden gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid er niet op achteruit gaat.

Download de whitepaper

Download hier het artikel over de wet- en regelgeving betreffende veilig werken op een dak. Een must-read voor iedereen die op hoogte werkt of anderen opdracht geeft om op hoogte te werken.

Download het ARBO artikel

Een van onze valbeveiligingsexperts heeft voor ARBO een artikel geschreven. Hierin wordt duidelijk bij wie de verantwoording ligt voor veilig werken op hoogte aan een pand. Download het artikel

De Arbowet schrijft voor dat het zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden onderdeel moet zijn van het ondernemingsbeleid. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en gaat dieper in op een specifieke situaties. Dit is ingedeeld naar onderwerp, waaronder valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn minimale eisen waaraan u als werkgever of gebouweigenaar moet voldoen als het gaat om valbeveiligingsvoorzieningen.
Meer hierover leest u in het artikel “ARBO veilig werken op hoogte” op onze blog pagina.

De Europese Commissie (EC) heeft EN795-2012 als geharmoniseerde norm gepubliceerd. Deze harmonisatie betekent dat de norm officieel in overeenstemming is met de Europese richtlijn voor PBM’s en tijdelijke ankerpunten (arbeidsmiddelen). De EN795-2012 is geaccepteerd als de stand der techniek. Lees meer over de veranderingen in de EN795.

Voor een overzicht van de meest voorkomende Europese Normen die betrekking hebben op PBM-categorie 3*, klik hier.

NEN-bladen kunt u opvragen bij NEN te Delft

* PBM ten behoeve van valbeveiliging valt onder categorie 3)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E geeft een algemeen inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s waaraan medewerkers worden blootgesteld. Een RI&E is de basis van het arbobeleid van een organisatie. Op basis hiervan kunnen acties ondernomen worden om veilig te werken. Wilt u meer weten over een RI&E voor uw bedrijf, dak, bouwplaats of project? Lees meer over het RI&E of neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer informatie over wet- en regelgeving?
Wij geven u vrijblijvend uitleg over wet-en regelgeving omtrent uw specifieke situatie
Contact