Wat zijn de wijzigingen in de EN795 norm en hoe hebben deze invloed op het plaatsen van ankerpunten op het dak?

De EN795 en valbeveiliging

De EN795 norm is geüpdate ten aanzien van de versie uit 1996. Hier kunt u lezen wat er nieuw is en wat de meest interessante en belangrijke wijzigingen in de norm zijn.

Wat is de EN795?

De EN795 norm heeft betrekking op de vereisten en het testen van ankerpunten. Deze werd oorspronkelijk in 1996 geïntroduceerd om het plaatsen van een CE markering op valbeveiliging (ankerpunten) mogelijk te maken. De EN795 wordt onderverdeeld in vijf typen ankerpunten, A, B, C, D en E:

A: Constructieverankeringen

B: Transporteerbare, tijdelijke verankeringen

C: Verankeringen die wordt gebruikt voor horizontale leeflijnen

D: Verankeringen die gebruik maken van horizontale vaste verankeringsrails

E: Doodgewichtverankeringen

 

Om een valbeveiligingssysteem (zoals een horizontale leeflijn) naar behoren te laten functioneren, moet men er zeker van zijn dat het ankerpunt een maximale dynamische kracht kan weerstaan, die gegenereerd wordt als gevolg van een val van hoogte. Door de update van de EN795 norm, moeten ankerpunten meer kracht kunnen weerstaan als een val plaatsvindt (gemeten in kN) om aan de nieuwste standaard te voldoen.

EN795 wet en regelgeving valbeveiliging

Wat is er nieuw aan de EN795:2012?

Normen veranderen met de jaren, zo ook de EN795. De nieuwe norm geeft fabrikanten veel meer details over het testen en de testmethodes van ankerpunten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder.

De EN795:2012:

  • beschrijft dat type A, C en D ankerpunten geen Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) zijn en dat deze zijn uitgesloten van de 89/686/EEC richtlijn. Hierdoor zijn CE markeringen niet langer beschikbaar voor dit soort producten. Geldige EN-certificaten worden nog wel uitgegeven;
  • specificeert de vereisten van ankerpunten voor individuele gebruikers;
  • zegt dat ankerpunten die voor positioneringswerkzaamheden bedoeld zijn, getest moeten worden als valbeveiligingssysteem om zo een ongeval bij verkeerd gebruik uit te sluiten;
  • is niet toepasbaar op ankerpunten die toelaten dat er meer dan één gebruiker tegelijkertijd gebruik maakt van het anker. De vereisten en testmethodes voor ankerpunten voor meerdere gebruikers zijn vastgelegd in een apart document – CEN Technische Specificatie: CEN/ TS 16415:2013.

CEN/TS 16415:2013

De CEN/TS 16415:2013 behandelt de testmethodes voor ankerpunten die gebruikt worden door meer dan één gebruiker. De CEN/TS 16415 technische specificatie omschrijft de vereisten waaraan voldaan moet worden om er zeker van te zijn dat het ankerpunt een minimum van twee vallende gebruikers kan weerstaan.

Hoe zit het met de ankerpunten op mijn dak?

De update van de EN795 standard betekent niet dat reeds geïnstalleerde ankerpunten niet meer voldoen. Deze vallen namelijk nog onder de norm die destijds van kracht was. Desalniettemin moeten deze wel nog periodiek worden gekeurd en onderhouden.

XSPlatforms producten

AllRisk betrekt de producten van XSPlatforms. Al hun producten zijn onafhankelijk getest op diverse daktypen en elk van deze producten voldoet of overtreft de vereisten van de EN795:2012 norm en de CEN/TS 161451:2013.

Meer weten over normering en wet-en regelgeving rondom uw project?

AllRisk is al meer dan 20 jaar toonaangevend in valbeveiliging en dakbeveiliging.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of bel naar: 0183 56 85 55

Meer weten over de EN795 en/of wet- en regelgeving?
Vul uw gegevens in en wij nemen z.s.m. contact met u op: