Pendule effect: Wat kan u er tegen doen? (VIDEO)

Pendule effect: Wat kan u er tegen doen?

Pendule effect: Wat kan u er tegen doen?
Het pendule effect is een verborgen valgevaar dat bestaat op de hoeken en de uitstekende delen van een dak. Het doel van deze post is om uit te leggen hoe pendule punten worden gebruikt om het pendule effect te beperken.

De basis
Een horizontaal leeflijnsysteem is een staalkabeltraject waaraan gebruikers zichzelf zekeren. Zij bevestigen hun vanglijn (die vast zit hun veiligheidsharnas), aan de leeflijn.

Geen pendule effect
Een gebruiker kan een rechte dakrand, die parallel loopt met de leeflijn, veilig benaderen als de afstand tussen de gebruiker en de leeflijn hetzelfde blijft (mits de lengte van de vanglijn juist is ingesteld uiteraard). In dat geval kan er nooit sprake zijn van het pendule effect. *1

Het pendule effect op uitstekende delen van het dak
Echter, de afstand tussen de gebruiker en de leeflijn neemt toe bij het betreden van een uitstekend deel van het dak. Als een gebruiker dan over de zijkant van het uitstekende deel valt, kan de lange vanglijn een grote zwaai veroorzaken – waardoor de gebruiker met hoge snelheid de andere muur (of een balkon, verlichting, reclame-uitingen, of ander object dat in de baan van de zwaai staat) zal raken. *2

Het pendule effect op de hoeken van het dak
Als een gebruiker een dakrand wil benaderen die loodrecht op de richting van de leeflijn staat (oftewel de voorkant van het dak dat hieronder afgebeeld staat), dan zal de lengte van de vanglijn toenemen naarmate een gebruiker dichter bij de hoeken van de voorkant komt. Als een gebruiker dan over de voorkant valt, dan zal de lengte van de vanglijn ook hier een grote zwaai veroorzaken, heen en weer voor de gevel. *3

In sommige gevallen kan de lengte van de vanglijn zelfs veroorzaken dat een gebruiker de grond zal raken.

Pendule punten
Pendule punten zijn ankerpunten die dichtbij de dakrand geplaatst worden, op plaatsen waar het pendule effect een gevaar is. Ze worden gebruikt in combinatie met de leeflijn – gebruikers blijven altijd gezekerd aan de leeflijn in het midden van het dak, maar ze lussen hun vanglijn door het pendule punt met een veiligheidshaak, die ze aan het pendule punt bevestigen.

Gebruikers moeten altijd hun vanglijn aan het pendule punt bevestigen VOORDAT ze een dakrand (in een zone waar het pendule effect een gevaar is) benaderen.

Op deze manier is de grootte van de zwaai (in het geval van een val) altijd beperkt tot de kortere afstand tussen de gebruiker en het pendule punt. *4

Pendule punten worden geplaatst op niet meer dan 2 meter afstand van de dakrand. Het beperken van de grootte van de zwaai limiteert natuurlijk ook de valhoogte. Dit vermindert de snelheid van de zwaai (en dus de kracht van de impact als een gebruiker een object raakt tijdens de zwaai).

Het alternatief
Een horizontale leeflijn kan ook langs de contouren van het dak worden geplaatst, zodat de leeflijn altijd parallel aan de dakrand loopt. Echter, dit zou alleen het pendule effect verminderen als de leeflijn op geen enkele plaats meer dan 2 meter van de dakrand verwijderd is.

Er zijn ook horizontale leeflijnsystemen die zijn ontworpen om door meerdere gebruikers tegelijkertijd gebruikt te worden.

Lees ook deze blogs:
Valbeveiliging of gebiedsbegrenzing
Welk valbeveiligingsharnas heb ik nodig?
Gewijzigde EN795 norm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.