Het belang van de juiste valbeveiligingstraining

Voorkom ongevallen, voorzie in training

Het is een bekend feit dat een val van hoogte ernstige of zelfs fatale verwondingen met zich mee kan brengen. Helaas komen er nog veel valongevallen voor in Nederland. Gebrek aan kennis, onjuist gebruik van valbeveiligingssystemen en onderschatting van risico’s leiden vaak tot deze gevaarlijke situaties. Situaties die vermeden kunnen worden als iedereen die op hoogte werkt, de juiste training krijgt en regelmatig wordt bijgeschoold.

Werkgevers moeten zorgen dat de veiligheid van hun werknemers niet in het gedrang komt tijdens werkzaamheden. Wettelijk ligt vast dat er maatregelen moeten worden genomen om valgevaar te voorkomen, bijvoorbeeld door het plaatsten van hekwerk of andere valbeveiligingssystemen. Daarnaast stelt de Arbeidsomstandighedenwet ook een wettelijke verplichting aan werkgevers om werknemers te voorzien in training.

Degenen die op hoogte werken moeten competent zijn. Iedereen zonder kennis van zaken kan fouten maken die schadelijk kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Daarom moet iedereen die op hoogte werkt getraind zijn in risicoherkenning, valbeveiligingsmaatregelen, reddingsprocedures, en correct gebruik en onderhoud van valbeveiligingssystemen

Tijdens training leren werknemers hun valbeveiliging te gebruiken

Risico’s

Voordat er op hoogte gewerkt gaat worden, moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gemaakt worden. Hierin moeten alle risico’s en alle maatregelen worden opgenomen zodat mensen veilig kunnen werken, zonder blootstelling aan gevaar. In een RI&E moet ook training worden opgenomen.

Werknemers die valgevaar kunnen herkennen, kennen de risico’s die samenhangen met werken op hoogte. Zij zijn zich bewust zijn van de potentiële valgevaren waar ze aan blootgesteld worden. Dit helpt mogelijk risicovol gedrag te voorkomen. Bijvoorbeeld, als de werknemer weet dat op een lichtstraat staan niet veilig is, dan zal hij of zij dit ook niet doen en bewuster over een dakoppervlak lopen.

Systeem componenten

Om veilig op hoogte te kunnen werken zijn er in veel gevallen maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld het installeren van permanente valbeveiligingssystemen of het gebruik van mobiele valbeveiliging. Met alleen het installeren wordt er echter geen veilige werkplek gecreëerd. Werknemers moeten weten hoe de systemen te gebruiken om echt veilig te kunnen werken. Hiervoor is training een absolute vereiste.

Training is ook van belang voor werknemers om in te zien dat het gebruik van de valbeveiliging geen overbodige luxe is. Om veilig thuis te kunnen komen na een dag werken moet het systeem gebruikt worden.

Tijdens de training moeten ook de verschillende onderdelen van de systemen behandeld worden. Niet alleen is het noodzakelijk dat werknemers de functie van het arbeidsmiddel kennen, ze moeten deze ook kunnen inspecteren op tekenen van beschadigingen. Is een element beschadigd dan moet dit gemeld worden bij de werkgever.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor valbeveiliging, zoals de vanglijn en het veiligheidsharnas, moeten voor elk gebruikt visueel worden geïnspecteerd door de gebruiker. Om deze inspecties goed uit te kunnen voeren moet hier in de scholing aandacht aan worden besteed. Zo weten werknemers naar welke beschadigingen en vervormingen ze moeten zoeken. Deze kennis kan ondersteund worden door een checklist die ingevuld moet worden voor gebruik.

Tijdens een training voor werken op hoogte komen verschillende onderdelen aan bod

Hands-on

Door al doende te leren kunnen mensen kennis beter overnemen. Daarom is een hands-on training over het gebruik van valbeveiliging, zoals de juiste manier om aan te haken aan een ankerpunt of hoe een veiligheidsharnas aan te trekken, juist zo effectief. Zorg ervoor dat de training oefeningen bevat voor alle valbeveiligingsmiddelen en PBM die werknemers moeten gebruiken. Dit zorgt ervoor dat werknemers de valbeveiliging in de toekomst goed zullen gebruiken, omdat ze het al een keer gedaan hebben.

Plan echter wel herhaal cursussen of toolboxen in om de kennis te verfrissen, zodat werknemers niet onvoorzichtig worden.

Redding

Een laatste onderdeel waar in training zeker aandacht aan besteed moet worden is redding. Natuurlijk zouden we willen aannemen dat niemand zal vallen tijdens zijn of haar werkzaamheden, maar het kan altijd voorkomen. Door het gebruik van valbeveiliging wordt de val gestopt, maar dit betekend wel dat iemand in een harnas hangt. In zo’n situatie moet iedereen weten welke acties ondernomen moeten worden om de hangende medewerker te redden. In een harnas hangen is geen pretje en brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee (lees meer over harnass suspension trauma). Daarom moet een reddingsoperatie snel en effectief uitgevoerd worden.

Download trainingsbrochure

Het maakt niet uit hoe betrouwbaar de valbeveiliging is, veiligheid staat met het (correct) gebruik ervan. Effectieve training helpt bij het creëren van een veilige werkplek. Lees meer over de verschillende trainingsmogelijkheden die AllRisk valbeveiliging biedt door onze brochure te downloaden.

Download het GRATIS valbeveiligingsplan template

Door een valbeveiligingsplan op te stellen draagt een opdrachtgever zorg voor de werkveiligheid op hoogte van zijn/haar werknemers. Lees meer in dit blog en download de gratis template.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.