Wetgeving

Werken op hoogte brengt inherente risico’s met zich mee en vereist daarom strikte regelgeving om de veiligheid van werknemers te waarborgen. In Nederland zijn wetten en voorschriften, zoals de Arbowet en het Arbobesluit, van kracht om de risico’s van werken op hoogte te beheersen en te minimaliseren.

Volgens deze regelgeving zijn werkgevers verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren, passende valbeveiligingsmaatregelen te treffen en werknemers te voorzien van de juiste training en uitrusting. Daarnaast zijn er specifieke normen en richtlijnen voor verschillende sectoren en werkzaamheden op hoogte.

Het naleven van deze regelgeving is essentieel om de veiligheid van werknemers te waarborgen en om ernstige ongevallen te voorkomen. Door samen te werken en te voldoen aan de geldende voorschriften kunnen werkgevers en werknemers een veilige werkomgeving op hoogte creëren.