Is de inspectie van permanente valbeveiliging wel of niet verplicht?

Het hoe en waarom omtrent de jaarlijkse inspectie van valbeveiliging.

In het verleden hebben wij al veel geschreven over de jaarlijkse, verplichte, inspectie van mobiele valbeveiliging en Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor valbeveiliging. De inspectie en keuring van de permanent geïnstalleerde valbeveiliging mag echter ook niet vergeten worden.

Ankerpunten, rail- en leeflijnsystemen en hekwerken moeten goed blijven functioneren om de veiligheid van de gebruiker te kunnen garanderen. De Europese norm voor valbeveiliging stelt echter geen vaste periode aan de frequentie van keuring en inspectie van permanente valbeveiligingssystemen, alleen dat de controle periodiek moet plaatsvinden. Maar wat is dan periodiek?

Keuring volgens de Arbowet
De regels voor gezond en veilig werken in Nederland zijn vastgesteld in de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hierin staat onder andere dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. In het geval van werken op hoogte betekent dit dat er valbeveiligingsvoorzieningen moeten zijn getroffen en dat deze geïnspecteerd moeten zijn. Welk systeem er ook geïnstalleerd is, ze zijn vaak blootgesteld aan invloeden die negatieve effecten kunnen hebben op de structurele integriteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan industriële omgevingen, of aan systemen die blootgesteld worden aan temperatuurswisselingen.

Artikel 7.4 van de Arbowet stelt dan ook dat valbeveiligingssystemen “zo vaak als dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is” moeten worden gekeurd. Ook hier wordt dus geen duidelijke periode gesteld.

Er bestaat wel een aparte clausule voor keuringen na een uitzonderlijke gebeurtenis, zoals een valongeluk. Mocht er een val zijn opgetreden waar het systeem bij betrokken was, moet het systeem opnieuw gecertificeerd (en waarschijnlijk gerepareerd) worden voordat het weer in gebruik mag worden genomen.

Arbocatalogus Platte Daken
Terwijl de Arbowet in abstracte termen blijft over de periode waarin keuring moet plaats vinden, stelt de Arbocatalogus Platte Daken dat ankerpunten minimaal 1 keer per jaar moeten worden geïnspecteerd. Dit betreft losse ankerpunten, maar ook de ankerpunten (borgingspunten) van een leeflijn- of railsysteem.

De Arbocatalogus Platte Daken is alleen niet van toepassing op alle werkgevers in Nederland. Hierdoor weten we nog steeds niet wat de termijn voor keuring van permanent geïnstalleerde valbeveiliging is.

Aansprakelijkheid
Ondanks de bovengenoemde regelgevingen en voorschriften is het in Nederland wel zo dat, mocht er een ongeval plaats vinden en het valbeveiligingssysteem is niet in een periode binnen 12 maanden voor het gebruik gekeurd, de werkgever (of gebouweigenaar) aansprakelijk kan worden gesteld voor een eventueel falend valbeveiligingssysteem.

Mede om deze reden, en om zorg te dragen dat een systeem veilig blijft, schrijven fabrikanten en leveranciers van valbeveiliging een jaarlijkse keuring en inspectie van hun systemen voor. Hierdoor wordt de levensduur van een systeem verlengt en bent u zeker van een goed werkend systeem en dekt u de risico’s op aansprakelijkheid verder af.

Keuring en inspectie
Ondanks dat de termijn voor keuring en inspectie voor de meeste Nederlandse werkgevers niet officieel is vastgelegd, kunnen we wel stellen dat een jaarlijkse revisie de voorkeur heeft.

AllRisk is ISO 9001 en VCA gecertificeerd en kan alle type en merken valbeveiliging keuren en inspecteren. Meer weten over de mogelijkheden voor service en onderhoud van uw valbeveiligingssysteem? Download onze gratis Service & Onderhoud brochure.

Download onze Service & Onderhoud brochure

Wilt u meer weten over het onderhouden van uw permanente valbeveiligingssysteem en welke services wij daar bij bieden? Download dan onze gratis Service & Onderhoud brochure en lees meer over de voordelen van preventief en regulier onderhoud.

download brochure

Keuring, onderhoud en inspectie van valbeveiliging

Om de betrouwbaarheid van valbeveiliging voortdurend te waarborgen, verplicht de wetgeving jaarlijkse inspectie en onderhoud van PBM’s en periodieke keuring en onderhoud van permanente systemen. Lees meer over de mogelijkheden en verplichtingen rondom keuring en inspectie.

Wetgeving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.