Groendaken

Groendaken worden steeds populairder vanwege hun vele voordelen, zoals verbeterde isolatie, luchtzuivering en regenwaterretentie. Echter, bij onderhoudswerkzaamheden op deze daken is valgevaar een reëel risico.

Het is daarom essentieel om valbeveiliging te integreren in de ontwerpfase van groendaken. Dit kan onder meer door het installeren van leeflijnsystemen, dakrandbeveiliging en veiligheidsharnassen. Deze maatregelen bieden werknemers de nodige bescherming tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Door valbeveiliging te integreren in groendaken kunnen werkgevers voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en tegelijkertijd een veilige werkomgeving bieden voor onderhoudspersoneel. Op deze manier kunnen groendaken niet alleen bijdragen aan een duurzame leefomgeving, maar ook aan een veilige werkcultuur.