Zonnepanelen en valbeveiliging op schoolgebouwen

Zonnepanelen en valbeveiliging op schoolgebouwen

De laatste jaren winnen groene energie, klimaatneutrale initiatieven en duurzame oplossingen flink aan terrein in Nederland. Mede gesteund door subsidies van de overheid is het aantrekkelijk om mee te gaan in deze ontwikkelingen en te besparen op onder andere energieverbruik. En aan de andere spelen bewustwording van het milieu en de invloed van ons gedrag hierop mee.

Zonnepanelen op het dak

Eén van de ontwikkelingen die in een stroomversnelling zijn gekomen is de plaatsing van zonnepanelen in Nederland. Ter illustratie: in 2011 waren er nog geen miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken geïnstalleerd. In 2018 is dat aantal gegroeid naar 16 miljoen!
Naar verwachting blijft zonne-energie records breken als het gaat om geïnstalleerd vermogen. Hieruit blijkt maar weer dat de zon wat dat betreft nu echt begint door te breken in Nederland.

Groene scholen

Ook scholen besteden tegenwoordig veel aandacht aan een groene leer- en speelomgeving voor kinderen: een beter binnenklimaat, een groener schoolplein en veel aandacht voor duurzame onderwerpen. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat een groene omgeving positieve effecten heeft op de gezondheid en het gedrag van opgroeiende kinderen.
Zonne-energie is één van de onderwerpen waar de laatste jaren veel aandacht aan wordt besteed door scholen. Naast het feit dat het plaatsen van zonnepanelen op het dak een besparing oplevert op het energieverbruik, kunnen scholen een dergelijk project ook voor educatieve doeleinden gebruiken.

Duurzame schooldaken

Daken van scholen zijn uitermate geschikt voor zonnepanelen, omdat een school veelal grote oppervlaktes aan plat dak heeft.
Bovendien zijn dergelijke daken geschikt voor de aanleg van een groendak, wat het rendement van zonnepanelen ten goede komt: zonnepanelen leveren namelijk minder stroom op een kaal, zwart (bitumen) dak dan als deze op een groendak zijn geplaatst. Op een bitumen dak loopt de temperatuur al snel op tot 65 graden, waardoor zonnepanelen rendement verliezen en de levensduur ervan wordt verkort. Op een groendak blijft de temperatuur laag (ong. 35 graden). Hierdoor wordt het rendement van zonnepanelen verhoogd met 6% – 15% en gaan de zonnepanelen langer mee.
Ook helpen de overheid (RVO) en andere initiatieven, zoals de Schooldakrevolutie, een handje mee als scholen besluiten zonnepanelen te installeren en/of een groendak aan te leggen middels subsidies.

Reden genoeg voor honderden scholen per jaar om zonnepanelen op het dak te laten plaatsen. Naar schatting hebben circa 1.000 scholen reeds zonnepanelen op het dak staan.

Scholen zelf verantwoordelijk voor onderhoud en veiligheid

Op 1 januari 2015 werden de budgetten voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar schoolbesturen. Op deze manier kunnen scholen zelf het onderhoud plannen, optimaliseren en beter afstemmen met derde partijen.
Dit houdt ook in dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud aan zonnepanelen, groendaken en andere installaties op het dak. Veel schoolbesturen beseffen echter niet dat daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de werkzaamheden op het dak bij hen is komen te liggen.

Zonnepanelen = valbeveiliging!

Als er zonnepanelen (maar ook een groendak of andere installaties die onderhoud vergen) op het dak zijn geïnstalleerd, moet er logischerwijs op hoogte worden gewerkt. In de wet is vastgelegd dat bij werk op daken hoger dan 2,50 meter het gebruik van valbeveiliging verplicht is.
Indien er geen valbeveiliging is gefaciliteerd door de verantwoordelijke partij en een ongeluk plaatsvindt, is diegene aansprakelijk voor de geleden schade. Daarbij komt dat valongelukken één van de meest voorkomende arbeidsongevallen zijn in Nederland.
Logischerwijs moeten dergelijke situaties voorkomen worden en dient er gezorgd te worden voor een adequate en passende oplossing om veilig werken op hoogte te faciliteren.

Raadpleeg een expert

Over het algemeen zijn schoolbesturen niet of nauwelijks op de hoogte van de regels omtrent valbeveiliging en werken op hoogte, terwijl er in toenemende mate zonnepanelen op (school)daken worden geïnstalleerd. Dit maakt het des te belangrijker om hier aandacht aan te besteden en te zorgen voor een passende oplossing in samenwerking met een specialist in valbeveiliging.

AllRisk Valbeveiliging zit al meer 20 jaar in het vak en is expert in oplossingen voor veilig werken op hoogte. Al diverse scholen hebben verschillende vormen van permanente en tijdelijke valbeveiliging op het dak staan.

Wilt u meer weten over de valbeveiligingsoplossingen van AllRisk en de mogelijkheden voor uw dak? Laat uw gegevens achter en we nemen spoedig contact met u op!

Neem contact met ons op!
Vul hier voor extra verificatie 2 getallen in, bijvoorbeeld 12

Portfolio – Valbeveiliging voor scholen

Groendaken, Zonnepanelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.