Het uitvoeren van een volledige dakinspectie in zeven stappen.

Voordat een dakveiligheidsexpert of dakspecialist een offerte kan maken dient er eerst een grondige dakinspectie plaats te vinden. Zo´n inspectie is belangrijk omdat hierbij alle facetten van het dak worden geïnventariseerd, van de kwaliteit van de dakbedekking tot de aanwezige (of ontbrekende) valbeveiliging. Om u, als lezer, een goed beeld te geven van wat zo’n dakinspectie nu precies inhoud geven wij in dit artikel* een korte overzichtelijke uitleg op basis van 7 stappen.

* Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Koops Dakbedekking, een trouwe relatie van AllRisk valbeveiliging.

Dakinspectie
Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven van hoe een dakinspectie tot stand komt, schetsen we een voorbeeld waarin een klant de wens uit voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak.

Bij deze “klant” kunt u bijvoorbeeld denken aan een schoolbestuur omdat zij willen gaan werken aan de verduurzaming van hun schoolgebouwen.

Wanneer er een aanvraag is ingediend wordt er contact opgenomen met de aanvrager. Dit gebeurd meestal telefonisch. Er wordt een afspraak ingepland om het dak te komen inspecteren.

Bij aankomst op de afspraak zal de dakexpert zich melden en zich persoonlijk voorstellen aan de klant.

Door het stellen van een aantal basisvragen probeert de dakexpert een beter beeld te krijgen van de situatie op het dak. Bijvoorbeeld:

  • Is er een veilige daktoegang aanwezig? Bijvoorbeeld door middel van een dakluik of (vaste) ladderborgingspunten.
  • Is er valbeveiliging aanwezig om de dakinspectie veilig uit te kunnen voeren? Bijv. een leeflijnsysteem of ankerpunt?
  • Wat is in verband met de levensduur van de dakbedekking de leeftijd van het dak?

Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid om bijzonderheden te melden. Met bijzonderheden bedoelen we bijvoorbeeld oude lekkages of andere schades uit het verleden.

Na het maken van een korte inventarisatie gaat de daadwerkelijke inspectie van start. Wanneer een klant, in dit geval het schoolbestuur, over wil gaan op het plaatsen van zonnepanelen moeten er een aantal cruciale punten worden bekeken. Zoals:

  • Indien er valbeveiliging aanwezig is: waar is deze geplaatst? Valbeveiliging is niet alleen belangrijk voor het veilig kunnen onderhouden van zonnepanelen, maar indien reeds aanwezig is de locatie van het systeem ook belangrijk voor het maken van een goede dakindeling. Het kan dus zijn dat aanwezige valbeveiliging vervangen en/of verplaatst moet worden.
  • Welk type dakbedekking ligt er op het dak en wat is de staat hiervan? Er wordt gekeken naar de algehele staat van het dakleer. Er zal onder andere worden vastgesteld of er verouderingssymptomen zichtbaar zijn en er reparaties gedaan zullen moeten worden. Zonnepanelen op een dak worden op hun plaats gehouden door middel van (betonnen) contragewichten of tegels. Wanneer zonnepanelen op een oudere, meer fragielere, dakbedekking geplaatst worden kunnen er ongewenste schades en lekkages ontstaan. Wanneer een dak tijdens de inspectie als gedateerd (of oud) bestempeld wordt, kan het advies volgen om de dakbedekking (deels) te laten renoveren voordat de PV-systemen worden geplaatst. Wanneer de dakbedekking nog in goede staat verkeerd, wordt er een grondigere inspectie uitgevoerd door een expert en waar nodig uit voorzorg kleine reparaties verricht.

Nadat er naar de bovenste twee lagen van het dak, de dakveiligheid en dakbedekking, is gekeken worden er een tweetal belangrijke onderdelen van de onderconstructie onderzocht: de isolatie en de constructie.

  • Ongeacht welke dakbedekking er aanwezig is zal de staat van de isolatie tijdens de inspectie ook beoordeeld worden. Deze beoordeling wordt meestal gedaan door een stukje isolatie bloot te leggen door het maken van een kleine insnijding in de dakbedekking. Zoals bij het vorige punt omschreven, worden zonnepanelen geballast bij de plaatsing op het dak. Voor het plaatsen van zonnepanelen is isolatie met een dusdanige harde pers vereist zodat deze het gewicht van het ballast gemakkelijk kan dragen zonder te veel in te deuken. Wanneer de aanwezige isolatielaag niet voldoet en er toch zonnepanelen worden geplaatst, zal de ballast als het ware in het dak gedrukt worden en zo ernstige schade aan de dakbedekking toebrengen. De kans op lekkages als gevolg zijn dan erg groot. Wanneer de aanwezige isolatie niet voldoet, is het niet altijd nodig het gehele dak te renoveren. Zo kan bijvoorbeeld ook alleen de zachte isolatie vervangen worden voor een hardere pers isolatie op plaatsen waar de zonnepanelen moeten komen.
  • Het volgende onderdeel van de inspectie is om te kijken naar de constructie van het dak. Een zeer belangrijk onderwerp, want deze zogenaamde onderconstructie moet uit eindelijk het gewicht van de zonnepanelen dragen. Een dakexpert kijkt onder andere naar de gebruikte materiaalsoorten en de staat van de constructie. Hij of zij kan op basis van deze dakinspectie niet altijd een advies geven. Bij twijfel wordt er een ervaren constructeur ingeschakeld.

Om de inspectie af te ronden wordt er aanvullend ook nog gekeken naar de ligging van het dak. Dit heeft geen invloed op de eindbeoordeling van het dakoppervlak, maar kan wel een goed beeld geven bij het plaatsen van zonnepanelen. Schijnt er bijvoorbeeld wel voldoende zon op het dak? Of ligt het dak in de schaduw van bijvoorbeeld bomen of andere gebouwen? Het maximaal haalbare rendement van zonnepanelen is afhankelijk van dit soort factoren. De klant kan er van uitgaan dat zijn of haar leverancier van zonnepanelen hier ook naar kijkt, maar bij het uitvoeren van een dakinspectie met een wens voor zonnepanelen wordt er wel naar gekeken.

Wanneer de uitgebreide dakinspectie is afgerond, worden de eerste bevindingen en constateringen met de klant besproken. Ergens in de korte periode ná de inspectie ontvangt de klant ook een rapportage, eventueel ondersteund met foto’s, waarin de besproken punten en mogelijk meer zaken kunnen worden teruggelezen. Aanvullend zal de rapportage ook van een advies voorzien zijn om de uiteindelijke wens van de klant, in dit geval de plaatsing van zonnepanelen, zorgeloos mogelijk te maken.

Als de rapportage van de dakexpert op- of aanmerkingen bevat betreffende de staat van het dak en er (kleine) reparaties of werkzaamheden nodig zijn, kan de betreffende expert een offerte uitbrengen om deze uit te voeren. Deze offerte is vaak vrijblijvend en wordt in overleg met de klant opgesteld.

De meeste dakexperts, zoals Koops Dakbedekking, berekenen hun prijzen conform Bureau Dak Advies (Kiwa BDA) te Gorinchem. Hierdoor is de klant verzekerd van een goed en eerlijk advies.

Samen met de uitgebrachte offerte ontvangt de klant ook ondersteunende documentatie, zoals het uitgebreide inspectierapport en productbrochures, om een goede keuze te kunnen maken.

Download de leaflet

Wilt u dit overzicht in een handzaam en printbaar formaat ontvangen? Download deze dakinspectie leaflet en lees de informatie uit dit artikel nog eens na. Of gebruik deze leaflet om voor te leggen aan uw leidinggevende of gebouweigenaar wanneer er keuzes gemaakt moeten worden aangaande werkzaamheden op het dak.

Download leaflet

Sets van PBM

Naast vele verschillende oplossingen voor permanente valbeveiliging is AllRisk ook een jarenlange expert in het leveren van Persoonlijke Beschermingsmiddelen t.b.v. valbescherming. Op deze pagina vindt u een overzicht met specialistische PBM sets welke in te zetten zijn voor het werken in verschillende sectoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.