Veilig werken op daken: hoe zorg je daarvoor?

Veilig werken op daken

Veilig werken op daken is nog steeds alles behalve vanzelfsprekend. Daar kun je de statistieken en onderzoeksresultaten van Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op naslaan. Het eerste advies van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk is dan ook: bedenk eerst of het uit te voeren werk op hoogte echt noodzakelijk is. Kan dit misschien worden gedaan zonder het dak op te gaan, of kan de duur van de werkzaamheden flink beperkt worden? Maar als je toch het dak op moet dan zijn er een aantal zaken die aandacht vereisen om de veiligheid van je werk te garanderen. In dit blog lichten we er drie uit:

1) Onderschat de risico’s van werken op hoogte niet!

Uit cijfers van de Europese Unie blijkt dat er dagelijks iemand ten val komt. Dit gebeurt vaak op momenten dat er niet stil wordt gestaan bij het valgevaar. Er gebeuren namelijk meer ongelukken op 2 tot 5 meter hoogte dan op bijvoorbeeld 20 meter of hoger. Op relatief lage hoogtes zoals bijvoorbeeld een dak van een schuurtje, voelen we ons veiliger en dus zijn we minder voorzichtig. Je beschermen tegen vallen is dan ook al verplicht vanaf 2,5 meter hoogte en het is dus raadzaam altijd goed voorbereid te zijn op de uit te voeren werkzaamheden. Juist omdat je vakman bent en geconcentreerd aan het werk bent, kijk je niet altijd waar je je voeten zet of heb je niet in de gaten dat er bijvoorbeeld geen leuning aanwezig is of een opening niet is afgedekt. Ook dan kan een val van ‘maar’ 2,5 meter hoogte dodelijk zijn.

2) Neem maatregelen vóór aanvang van de werkzaamheden

Werkgevers en gebouweigenaren zijn verplicht ervoor te zorgen dat het dak veilig te betreden is en vervolgens dat werkers op het dak veilig zijn. Als er risico is om van hoogte te kunnen vallen, moeten er preventieve maatregelen worden getroffen. Collectieve maatregelen in de vorm van hekwerken, hebben altijd de voorkeur. Dit betekent dat er permanente valbeveiliging zou moeten zijn aangebracht op het dak waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd beschermd worden.

Om te bepalen hoe een daktoegang en het dak zelf veilig gemaakt kunnen worden, wordt een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) plan opgesteld. Voorafgaand aan de te nemen veiligheidsmaatregelen, wordt geïnventariseerd welke werkzaamheden er allemaal uitgevoerd gaan worden op het betreffende dak. Bijvoorbeeld: onderhoud aan bliksemafleiders, installaties en het schoonhouden van goten en afvoerputten. Vervolgens worden de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en worden deze gekoppeld aan een uitgebreid advies voor de veiligste en meest geschikte oplossing voor het werken op het dak.

Toch komt het in de praktijk nog te vaak voor dat er geen of onvoldoende maatregelen getroffen zijn op daken. Het is dan nodig dat degene die de werkzaamheden gaat uitvoeren eerst een Taak Risico Analyse (TRA) maakt. Dit doe je door de werkzaamheden in chronologische volgorde op te schrijven en vervolgens per activiteit, de reële risico’s ervan te bepalen. Wanneer de risico’s zijn uitgesloten doordat je tijdelijke valbeveiliging kunt plaatsen (een mobiele leeflijn bijvoorbeeld samen met een mobiel ankerpunt) en daarbij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) draagt, kunnen de werkzaamheden op het dak worden uitgevoerd.

3) Weet op welk type dak je werkt

Verschillende daken brengen ook verschillende risico’s met zich mee. Op platte daken vinden de werkzaamheden regelmatig dicht langs de dakrand plaats, omdat de installaties zich vaak juist hier bevinden. Op hellende daken is er een verhoogde kans op o.a. wegglijden, op verlies van evenwicht en losse dakpannen die kunnen wegschuiven onder je voeten. Kennis van het type dak waar je op werkt helpt het risico van onveilige situaties te beperken.

Tip: lees de blogartikelen over veilig werken op platte daken en hellende daken.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.