Business case: Gemeentehuis Eindhoven

Hoogste graad veiligheid voor gemeentehuis in Eindhoven.

In deze reeks artikelen vertellen wij meer over een selectie van projecten uit ons brede projectportfolio, wij geven informatie over de probleemstelling van onze klant en presenteren de door AllRisk toegepaste oplossing. In dit artikel laten wij de oplossing voor het gemeentehuis in Eindhoven zien.

Om verduurzaming van onze samenleving te realiseren gaan steeds meer overheidsinstanties, zoals gemeenten, zich inzetten voor een groenere werkomgeving. De gemeente Eindhoven is daar geen uitzondering op en daarom hebben zij ervoor gekozen om het dak van hun gemeentehuis aan de Nachtegaallaan te laten uitrusten met meer dan 200 stuks zonnepanelen. Deze PV-systemen (PV staat voor Photo Voltaic) dienen voor het opwekken van stroom voor het betreffende gemeentehuis.

Projectnaam: Gemeentehuis Eindhoven
Locatie: Eindhoven
Opdrachtgever: Geotherm Energy Systems B.V.
Jaar van uitvoering: 2018

Regulier onderhoud
Technische installaties op daken, zoals zonnepanelen, vereisen regulier onderhoud om een optimale werking, of in dit geval optimale opbrengst, te kunnen garanderen. De reeds aanwezige borstwering van dit dak voldoet niet aan de wettelijk minimale hoogte van 0,85 meter (voor bestaande bouw) om te kunnen dienen als valbeschermingsmiddel, zoals omschreven in het Bouwbesluit.

Om onderhoud en mogelijke reparaties aan de zonnepanelen veilig uit te kunnen laten voeren was een additionele valbeveiligingsoplossing voor dit dak vereist.

Als vertegenwoordiger van de overheid was de wens van de eindklant (de gemeente Eindhoven) duidelijk: zij wilde een maximaal toegankelijke oplossing conform de hoogst haalbare graad van veiligheid uit de, door de Arbowet voorgeschreven, arbeidshygiënische strategie.

Oplossing

De arbeidshygiënische strategie geeft een hiërarchische weergave van veiligheidsmaatregelen welke genomen kunnen worden om (arbeids)ongevallen te voorkomen. Deze gradatie loopt op van niveau 1 (de meest wenselijke en veiligste oplossing) tot niveau 4 (de minst wenselijke, maar nog steeds veilige, oplossing).

In het geval van werken op hoogte zou de oplossing bij het toepassen van het eerste veiligheidsniveau kunnen zijn dat de uit te voeren werkzaamheden verplaatst worden naar een niveau waar geen valgevaar voorkomt. Bij het onderhouden of repareren van zonnepanelen is dit nagenoeg niet mogelijk.

Het tweede niveau van de arbeidshygiënische strategie omschrijft het toepassen van een collectieve maatregel. Met deze oplossing wordt het valgevaar afgeschermd voor de gebruikers, in dit geval de onderhoudsmonteurs. Het plaatsen van een tijdelijk of permanent hekwerk is hierbij een veel gekozen optie. Voor het gemeentehuis in Eindhoven komt deze oplossing volledig overeen met de wens van de klant.

AllRisk installeerde ca. 98 meter aan permanent hekwerk gemonteerd aan de binnenzijde van de huidige borstwering. Op deze manier is er een vrije loopruimte, in de vorm van een looppad, gecreëerd waardoor betreders van het dak zich vrij rondom de PV-panelen kunnen bewegen. Door de keuze voor het plaatsen van een hekwerksysteem wordt tevens het gebruik van een persoonlijk valbeveiligingssysteem, zoals harnasgordels en veiligheidslijnen, onnodig.

Oplossing op maat?
Heeft u een probleemstelling welke u voor wilt leggen aan een valbeveiligingsexpert? Neem vrijblijvend contact op met één van onze teamleden en samen kunnen we kijken met welke van onze oplossingen AllRisk u van dienst kan zijn.

Download de valbeveiligingswijzer

Een compleet overzicht van de diverse mogelijkheden van permanente valbeveiliging in één brochure. Onze valbeveiligingswijzer wijst u de weg op het gebied van de verschillende soorten veiligheid met betrekking tot werken op hoogte.

valbeveiligingswijzer

Meer referenties

Bekijk hier ons volledige projectportfolio met de diverse oplossingen welke wij bieden voor verschillende gebouwen en objecten.

Referentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.