Waarom pandeigenaren moeten weten wat een RI&E is

Waarom pandeigenaren moeten weten wat een RI&E is

Veel gebouweigenaren weten dit niet: als eigenaar van een pand bent u in Nederland mede verantwoordelijk voor de werkzaamheden die op uw dak plaatsvinden. Met andere woorden: als er een ongeluk gebeurt, dan dient u aan S.Z.W  aan te kunnen tonen dat u er alles aan heeft gedaan om veilig werk op uw dak te faciliteren.

Wat moet u hiervoor doen?
Volgens het A-blad platte daken, welke een integraal onderdeel is van het ARBO-besluit, dient het gebruik van individuele voorzieningen (het gebruik van een Persoonlijke Beschermingsmiddel), bij renovatie, inspectie en onderhoud,  vermeld te staan in een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) en/of V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan).

Als onderneming dient u sowieso een bedrijfs RI&E op te stellen, waarbij het dak een onderdeel kan zijn. Ongeacht of er gebruik gemaakt word van individuele voorzieningen, dient hierin vermeld te worden op wat voor manier er veilig op hoogte gewerkt moet worden.

Het opstellen van zo’n rapport vergt uiteraard de nodige expertise. Om dit te vereenvoudigen, wordt er vaak gebruik gemaakt van een deskundige die alle gevaren in kaart brengt in een RI&E. Die inventarisatie kan een pandeigenaar voorleggen aan een leverancier, die vervolgens binnen het kader van de RI&E een passende oplossing kan aanbieden.

Met een dergelijk RI&E rapport kan een pandeigenaar dus terugvallen op de risico analyse van een veiligheidsexpert. Een goede RI&E brengt in kaart wat voor werkzaamheden er op het dak plaatsvinden, wat de frequentie hiervan is, en uiteraard waar de gevaren schuilen. Uiteindelijk zal er ook een veilige oplossing worden voorgesteld, binnen het kader van de wet en regelgeving.

Bovendien kan de RI&E ook als uitgangspunt dienen bij een aanbesteding. Men krijgt vergelijkbare offertes van diverse partijen. Als het voorstel in de RI&E ook als zodanig uitgevoerd wordt, dan voldoet men aan alle eisen.

RI&E Valgevaar
Als het gaat om veilig werk op hoogte, bevat een goede RI&E altijd alle bestaande valgevaren bij werkzaamheden aan de buitenkant (en soms ook aan de binnenkant) van het gebouw, en de onveilige toetredingen tot de plekken waar deze werkzaamheden plaatsvinden.

Voor het veilig werken op daken zijn het Arbo-besluit, Arbo-catalogus als ook A-blad platte daken van toepassing. Dit betekent dat bij een valhoogte van meer dan 2 meter ten opzichte van het maaiveld, dan wel een belendend bouwdeel, óf bij risico verhogende omstandigheden, voorzieningen getroffen dienen te worden om valgevaar te voorkomen.

In eerste instantie door het verzorgen van veilige werkplekken, die aan werkers een collectieve beveiliging bieden, door bijvoorbeeld permanent leuningwerk langs (of in de buurt van) dakranden aan te brengen. Pas wanneer dit niet mogelijk is, of gezien het incidentele karakter en de geringe duur van de werkzaamheden dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, mag men een individueel beveiligingssysteem kiezen. Hierbij wordt gedacht aan het toepassen van ankerpunten mét of zonder leeflijn, gebruik makend van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) zoals bijvoorbeeld een harnas en een vanglijn. Het RI&E rapport onderbouwt dat deze getroffen maatregelen bij juist gebruik veilig zijn.

RI&E bij individuele valbeveiliging
Het gebruik van een individuele oplossing is aan strikte voorwaarden verbonden. Daarom is het van groot belang dat de keuze voor een dergelijke oplossing gerechtvaardigd wordt in de RI&E.
Daarnaast wordt ook het  juiste gebruik van zo’n maatwerkoplossing in de RI&E geadviseerd, door dit met een duidelijke instructie ( al dan niet bij de daktoegang) te communiceren met de gebruiker. Als aan de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, kan SZW bij een inspectie of een ongeval de pandeigenaar hiervoor verantwoordelijk houden.

Samenvattend: een pandeigenaar is slechts verzekerd van een adequaat valbeveiligingssysteem als deze is onderbouwd in een RI&E. Daarnaast dienen individuele oplossingen (met ankerpunten of een leeflijn) altijd opgeleverd te worden met bijpassende duidelijke gebruikersinstructies, om het risico op eventuele aansprakelijkheid te verminderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.