SZW controleert PBM in de bouw

NIEUWS
SZW CONTROLEERT PBM IN DE BOUW

SZW controleert PBM in de bouw

Op bouwplaatsen is de werkgever bijna altijd verplicht PBM ter beschikking te stellen om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig en gezond mogelijk kan worden uitgevoerd. De Inspectie SZW gaat van 9 mei tot en met eind oktober 2016 op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers op een goede manier gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen bij geconstateerde overtredingen.

In 2012 heeft de Inspectie voor het laatst een grootschalige controle in de bouw gedaan. Op 47 procent van de gecontroleerde bouwlocaties heeft zij toen overtredingen geconstateerd. Opvallend was dat in meer dan de helft van overtredingen het de werknemer was die de boete kreeg.

Bron : Arbo online

Werkt u op hoogte in de bouw?
Vorig jaar heeft AllRisk een infographic gepubliceerd over valongelukken in Nederland. Hiermee wordt o.a. inzichtelijk gemaakt in welke sectoren de meeste valongelukken gebeuren en wat de financiële gevolgen zijn.

Wat denkt u dat de gemiddelde verzuimkosten zijn voor een slachtoffer van een valongeluk?

Download de infographic hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.