Wat zijn de financiële gevolgen van een val van hoogte?

Wat zijn de financiële gevolgen van een val van hoogte?

De kosten van een val is niet iets waar men direct bij stilstaat; het welzijn van het slachtoffer is vaak van grotere zorg. Naast letsel en emotionele schade hebben valongelukken echter ook financiële gevolgen, die men in acht zou moeten nemen.

Welke kosten komen er kijken bij een val?

Een val van hoogte heeft verschillende financiële gevolgen. Ten eerste zijn er de directe gevolgen: de medische kosten en de juridische kosten. Nog afgezien van een eventuele rechtszaak, legt de inspectie SZW namelijk altijd een boete op wanneer er een arbeidsongeval plaatsgevonden heeft. Bij een ongeval met letsel bedraagt deze boete gemiddeld € 2.700,-; bij een dodelijk ongeluk loopt het bedrag op tot gemiddeld  € 4.500,-. Bij dodelijke ongevallen (of ongevallen met blijvend letsel) komen hier dus nog eventuele gelden ter compensatie van de familie bovenop.

Daarnaast zijn er ook indirecte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekteverzuim, revalidatie en arbeidsongeschiktheid, het behandelen van persoonlijke trauma’s, het aannemen en opleiden van nieuw personeel, het verlies van productiviteit of zelfs het verlies van bedrijfsmoreel bij de collega’s.

Onderzoek naar de kosten van een val

Het onderzoek “Arbeidsongevallen-Val van hoogte- Ongevalscijfers’ van Veiligheid.nl biedt inzicht in de financiële kosten van een val. Uit dit onderzoek blijkt dat de medische kosten bij een val tijdens het werk ongeveer € 2.100,- per slachtoffer bedragen. Ter vergelijking: bij een gemiddeld arbeidsongeval is dit bedrag slechts € 1.000,- per slachtoffer. Met andere woorden: vergeleken met andere bedrijfsongevallen brengt een val van hoogte over het algemeen meer dan twee keer zoveel medische kosten met zich mee.

Dat geeft aan dat het bij valongelukken vaak om ernstig letsel gaat. In het onderzoek komt verder naar voren dat de kosten van het arbeidsverzuim ten gevolge van een val gemiddeld maar liefst € 12.000,- bedragen.

Totale Kosten van valongelukken

Alleen al in Nederland komt dit jaarlijks neer op € 14 miljoen aan directe medische kosten en € 54 miljoen aan kosten door arbeidsverzuim. In totaal dus maar liefst € 68 miljoen! En deze cijfers houden nog niet eens rekening met niet-geregistreerde valongelukken.

De kosten voor een valbeveiligingsoplossing om veilig te kunnen werken staan in schril contrast met de totale financiële schade die een val van hoogte veroorzaakt. Valongelukken komen in Nederland dagelijks voor, dus de kans dat men te maken krijgt met een val – en de financiële gevolgen hiervan – is aanzienlijk.

Deze blogreeks is gebaseerd op een door AllRisk opgestelde infographic met een overzicht van alle cijfers rondom valongelukken. Wil je deze gehele infographic ontvangen? Download het bestand dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.