Veilig werken plicht pandeigenaar: wet- en regelgeving

NIEUWS
VEILIG WERKEN OP HOOGTE PLICHT VAN PANDEIGENAAR?

Veilig werken is plicht van pandeigenaar

Pandeigenaren zijn medeverantwoordelijk voor het veilig kunnen uitvoeren van onderhoud aan hun pand. Deze plicht is vastgelegd in artikel 1a en 1b van de Woningwet.

Bouw en veilig werken op hoogte

Bij de (ver)bouw(ing) van een pand is een architect volgens het Bouwbesluit van 2012 verplicht om in zijn ontwerp rekening te houden met het veilig kunnen onderhouden van het pand. Het komt echter regelmatig voor dat er tijdens de bouw uit budgettaire overwegingen besloten wordt om de valbeveiligingsvoorzieningen niet te realiseren.

Onderhoud en verantwoordelijkheden veilig werken

Bij onderhoud aan een pand moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek, conform het Arbobesluit 3.16. Treedt de pandeigenaar zelf op als werkgever dan is hij verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen om het onderhoud veilig uit te kunnen voeren. Wordt het werk uitbesteed aan derden, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij. Volgens de algemene zorgplicht dient de pandeigenaar er wel op toe te zien dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Werkzaamheden aan gebouw veilig werken op hoogte

Permanente valbeveiliging?

Wanneer er met regelmaat tijdelijke voorzieningen aangebracht moeten worden kan het eenmalig aanbrengen van een permanente voorziening, in de vorm van hekwerken of ankerpunten in combinatie met leeflijnsystemen, op de lange termijn voordeliger zijn.

Lees hier het volledige artikel.

Vragen en/of opmerkingen? Laat hieronder een bericht achter of neem contact met mij op.
Debby de Jonge, valbeveiligingsexpert bij AllRisk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.