Valongelukken voorkomen onder inleenpersoneel + gratis checklist!

Valongelukken voorkomen onder inleenpersoneel + checklist

Bij werken op hoogte komen altijd veiligheidsmaatregelen om de hoek kijken, meestal in de vorm van valbeveiliging. Zelfs degenen die regelmatig met valbeveiliging werken, moeten weten wat zij doen om de kans op een valongeluk zo klein mogelijk te houden. Training, ervaring en de aanwezige materialen die benodigd zijn om veilig te werken dragen allemaal bij aan een veilige werkomgeving.

Er is echter een specifieke groep werknemers die aan hogere risico’s wordt blootgesteld dan diegenen die regelmatig op hoogte werken: inleenpersoneel.

In een onderzoek waarin de correlatie tussen tijdelijke arbeidsplaatsen en arbeidsongevallen werd onderzocht, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg, wordt geconcludeerd dat werknemers met een tijdelijk contract een hogere kans hebben om ernstig gewond te raken tijdens het werk dan vaste werknemers (Picchio & van Ours, 2016).

Waar u ook voor kiest, het is verstandig om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving rondom veilig werken op hoogte / valbeveiliging wordt gevolgd. De beste manier om dit te doen is door een goed daktoegang beleid te hanteren.

Verhoogd risico

Inleenpersoneel, tijdelijke werknemers of derde partijen zijn niet altijd op de hoogte van de laatste veiligheidsvoorschriften voor werken op hoogte of zijn niet bekend met het gehanteerde beleid op een werklocatie. Het is de taak van het inhurende bedrijf (werkgever in dit geval) om hen te wijzen op de veiligheidsvoorschriften.

Helaas wordt de kans op (val)ongelukken onder inleenpersoneel vergroot door factoren als onervarenheid, niet (voldoende) op de hoogte zijn of begrijpen van de veiligheidsmaatregelen of het snel willen afwerken van de klus, waarbij (onbewust) de veiligheidsinstructies worden genegeerd. Onervaren werknemers onderschatten bovendien snel de hoogte waarop zij werken: een val van ‘slechts’ 2 meter kan ernstige verwondingen veroorzaken, terwijl deze hoogte als ‘laag’ wordt ervaren.

Vaste werknemers zijn doorgaans ervaren in werken op hoogte, worden regelmatig getraind en HSE managers herinneren hen continu aan de gevaren tijdens het werk. Inleenpersoneel is doorgaans niet ervaren en wordt ook niet steeds herinnerd aan de (val)gevaren. Bovendien is de werklocatie of het bedrijf meestal onbekend terrein en weten zij niet waar de gevaren schuilen, in tegenstelling tot degenen die er elke dag werken.

Al deze factoren dragen bij aan een verhoogde kans op (val)ongelukken.

(Inleen)personeel beschermen

In de eerste plaats is de algemene opvatting over inleenpersoneel of tijdelijke werknemers dat werkgevers hen moeten behandelen als elke andere werknemer als het gaat om training en veiligheidsprocedures. Werkgevers zouden inleenpersoneel (valbeveiligings)training moeten aanbieden die identiek of gelijk is aan de training die wordt gegeven aan het vaste personeel dat hetzelfde werk uitvoert.

Hierin is de rol van bijvoorbeeld een uitzendbureau of andere organisatie met inleenpersoneel even belangrijk als die van de (inhurende) werkgever. Beiden hebben de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en daarmee de gezondheid en veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Bovendien heeft inleenpersoneel of hebben tijdelijke werknemers het recht om werk te weigeren, wanneer een werklocatie niet voldoet aan de veiligheidseisen en niet voldoende middelen biedt om de werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een valbeveiligingssysteem of Persoonlijke Berschermingsmiddelen (PBM).

Checklist voor werkgevers

Onze missie is om veiligheid te bieden voor iedereen die op hoogte werkt. Dit geldt uiteraard ook voor tijdelijke werknemers. Om werknemers die regelmatig inleenpersoneel inhuren te ondersteunen in training, briefing en het bieden van voldoende middelen om veilig te werken, hebben we een checklist opgesteld.

Deze checklist bevat vragen over training, bewust zijn van de risico’s, hoe valbeveiligingssystemen te gebruiken, de aanwezigheid van een reddingsplan omtrent vallen, het recht om onveilige situaties te melden etc. Door alles af te vinken na het inhuren van een (tijdelijke) werknemer hebben werkgevers een gedegen briefingprocedure.

Download de checklist en gebruik deze als (tijdelijke) werknemers worden ingehuurd die op hoogte gaan werken.

Let op! Deze checklist neemt uw verantwoordelijkheid niet weg in het geval van een ongeluk: het is geen wettelijk document. Ook kunt u AllRisk niet aansprakelijk stellen in het geval van een ongeluk: we stellen deze checklist tot uw beschikking ter ondersteuning.

 

Ook interessant:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.