Valbeveiliging keuren

Valbeveiliging keuren

Valbeveiliging keuren is verplicht en uit de keuring moet blijken dat de valbeveiliging voldoet aan de geharmoniseerde NEN normen (NEN-EN 365). Minimaal één keer per jaar keuren is het wettelijk vereiste minimum. Als je dit niet doet, heb je en kans op een hoge boete en natuurlijk op het falen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens gebruik. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn.
Dus hoe zit dat met keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen en wie kan dit het beste voor je doen? En wat kun je zelf eigenlijk doen om te zorgen dat je producten ‘NEN proof’ blijven en door de keuring komen?

De eisen aan een PBM

Alle valbeveiligingsproducten vallen onder de Europese Normen, de NEN-EN normen. Elk product dat gezien wordt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet voldoen aan deze geharmoniseerde Europese normen. Deze verschillen per product, maar er is één overkoepelende norm: NEN-EN 365. Hierin staan standaarden voor algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodieke inspectie, reparatie, merken en verpakking.

Keuren van PBM’s: een zaak van leven of dood

Een zaak van leven of dood wil je overlaten aan iemand die deskundig en geautoriseerd is. Het is dan ook raadzaam om valbeveiligingsproducten, zoals een harnas en valstopapparaat, te laten keuren door een expert. Bij voorkeur door een bedrijf dat VCA-erkend is en zelf valbeveiligingsproducten ontwikkelt, levert en installeert. Zo weet je zeker dat je persoonlijke beschermingsmiddelen betrouwbaar gekeurd worden.

Wat gaat er onder de loep tijdens het keuren van PBM’s?

Voor elk persoonlijk beschermingsmiddel geldt dat het label met hierop de merknaam, fabrikant, het serienummer, productiejaar, de geldende EN normering en het CE logo, goed leesbaar moet zijn. Als dit niet meer leesbaar is, wordt het product direct afgekeurd! Elk product bestaat uit meerdere onderdelen. Een harnas heeft bijvoorbeeld schouder- en beenbanden, metalen delen en sluitingen.

Een automatisch valstopapparaat met staalkabel bestaat uit onder meer een behuizing, remrichting, valdemper en een metalen veiligheidshaak met sluiting. Producten zonder mechanische werking, zoals een harnas, worden ‘op zicht’ geïnspecteerd, bijvoorbeeld:

 • Is het schoon?
 • Zitten er rafels aan de gordels
 • Verdere sporen van slijtage, zoals verkleuring
 • Wat is de conditie van de stiksels en naden?
 • Zijn er grove beschadigingen?
 • Werken de sluitingen goed?
 • Zijn de metalen delen vrij van corrosie?

Een automatisch valstopapparaat met staalkabel keuren kan niet enkel op zicht. Dit product, met een mechanische werking, moet uit elkaar worden gehaald om beoordeeld te worden op het functioneren.

Keuren? Doe-dit-zelf!

Hoe lang een persoonlijke beschermingsmiddel mee gaat, is sterk afhankelijk van hoe intensief deze gebruikt wordt en uit welke onderdelen het bestaat. Toch kun je zelf een aantal dingen doen die zeker positief van invloed zijn:

 • Rook niet in de buurt van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Droog een valbeveiligingsmiddel nooit in de zon, maar in een donkere, goed geventileerde ruimte
 • Maak producten na gebruik zo nodig goed schoon
 • Berg producten op in een schone ruimte en zo mogelijk in de bijhorende beschermende hoes, tas, verpakking etc.

Valbeveiliging laten keuren? Vraag hier de brochure aan of neem direct contact met ons op.