VALFACTOR EN VALVRIJHEID

Wanneer u een keuze gaat maken voor de benodigde materialen om veilig op hoogte te kunnen werken, dan zijn er 2 belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden: de valfactor en de valvrijheid

De valfactor
De valfactor geeft de verhouding aan tussen de hoogte van de val en de lengte van de lijn die beschikbaar is om de schokkracht van de val te absorberen.

De valvrijheid
Deze geeft de (benodigde) afstand aan tussen het bevestigingspunt en de grond (of het eerste obstakel) bij een val.

De valfactor en valvrijheid bepalen de uiteindelijke keuze van de werkmethode en benodigde materialen. Hoe hoger de valfactor, hoe groter de vrijgekomen krachten en de noodzaak deze te absorberen. De valvrijheid is variabel en altijd afhankelijk van de valfactor, de praktijksituatie en het type valstopapparaat dat wordt gebruikt.

Gebruik van een vanglijn van 2 meter met geïntegreerde valdemper bij valfactor 2

Dit is de situatie waarbij de benodigde valvrijheid het grootst is. Er wordt dan ook aanbevolen om deze situatie te vermijden. Gebruik van een automatisch valstopapparaat bij valfactor 0

Omdat een automatisch valstopapparaat in bijna alle gevallen direct automatisch blokkeert bij een val, verzekert het gebruik hiervan in deze situatie (bij bevestiging op het hoogste punt boven het hoofd) de laagste valvrijheid. Dit is daarom de ideale situatie.

Slingereffect of pendulewerking
Naast de valfactor en de valvrijheid is het noodzakelijk om in sommige situaties rekening te houden met het slingereffect of de pendulewerking.

Zoals het voorbeeld laat zien, is de valvrijheid aanzienlijk, ook bij het gebruik van een automatisch valstopapparaat met valfactor 0, als de gebruiker zich niet juist positioneert ten opzichte van het bevestigingspunt, maar significant links of rechts hiervan.

Bij het berekenen van de valvrijheid is het niet alleen nodig om rekening te houden met de valfactor, maar ook met de mogelijke afstand en bewegingsvrijheid van de gebruiker ten opzichte van het bevestigingspunt.

Heeft u vragen over materialen en berekeningen, neem dan contact op met één van onderstaande valbeveiligingsexperts:

Vragen? Mail of bel onze PBM specialisten: