Veilig werken op hoogte – Verenigingen van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren en valbeveiliging gebouwen

Als Vereniging van Eigenaren regelt u het onderhoud aan uw gebouw. Dat onderhoud kan uitgevoerd worden door gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, eigen personeel of vrijwilligers. Wanneer het gaat om het onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw, gaat het vaak om werk dat op hoogte moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op het dak. U krijgt dan te maken met het bieden van veiligheid tijdens deze werkzaamheden, aansprakelijkheid en praktische uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

Aansprakelijkheid veilig werken op hoogte en VvE

Bij onderhoud aan een pand moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek, conform het Arbobesluit 3.16. Treedt de pandeigenaar (u als VvE) zelf op als werkgever dan is hij verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen om het onderhoud veilig uit te kunnen laten voeren. Wordt het werk uitbesteed aan derden, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij. Volgens de algemene zorgplicht dient de pandeigenaar er wel op toe te zien dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Vaker werkzaamheden op hoogte aan een gebouw dan u denkt…

In de praktijk blijkt regelmatig dat men onderschat hoe vaak mensen op hoogte moeten werken aan een gebouw. Daarom hieronder een opsomming van veelvoorkomende werkzaamheden:

  • Inspectie dakbedekking
  • Dakgoten schoonmaken
  • Onderhoud groendak
  • Reparatiewerkzaamheden
  • Inspectie van bliksemafleiders of zonnepanelen
  • Inspectie van installaties
  • Werkzaamheden aan antennes

Ontdek hoeveel uw VvE kan besparen door het investeren in een permanent systeem:

Download deze interessante leaflet en reken meteen uit wat uw voordelen zijn!

Klik hier AllRisk valbeveiliging

Permanente valbeveiliging versus tijdelijke valbeveiliging

De voordelen van eigen valbeveiligingsvoorziening

Wanneer er met regelmaat tijdelijke voorzieningen aangebracht moeten worden om veilig te kunnen werken op hoogte, kan het eenmalig aanbrengen van een permanente voorziening (bv. hekwerken of ankerpunten in combinatie met leeflijnsystemen) op de lange termijn voordeliger zijn. Een hekwerk biedt bovendien veiligheid als eigen personeel of bewoners/vrijwilligers het dak op gaan.

Zeker als er een groendak aanwezig is dat ofwel openstaat voor de bewoners zelf, ofwel vaker onderhouden moet worden.

De investering in permanent aangebrachte valbeveiliging betaalt zich terug in de loop der tijd.
Lees er alles over in het artikel: permanente valbeveiliging voor een VvE: de moeite waard?

RI&E voor Vereniging van Eigenaren

Wanneer de permanente voorzieningen het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) vereisen of wanneer er alléén maar PBM’s aanwezig zijn, dient het gebruik van deze individuele voorzieningen bij renovatie, inspectie en onderhoud vermeld te staan in een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en/of Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).

Een goede RI&E brengt in kaart welke werkzaamheden op het dak plaatsvinden, wat de frequentie hiervan is en uiteraard waar de gevaren schuilen. Uiteindelijk wordt ook een veilige oplossing voorgesteld binnen het kader van de wet en regelgeving.

De VvE (pandeigenaar) is slechts verzekerd van een adequaat valbeveiligingssysteem als deze is onderbouwd in een RI&E. Daarnaast dienen individuele oplossingen (met ankerpunten of een leeflijn) altijd opgeleverd te worden met bijpassende, duidelijke gebruikersinstructies om het risico op eventuele aansprakelijkheid te verminderen.

Lees meer over Risico Inventarisatie & Evalutie voor pandeigenaren
Lees meer over aansprakelijkheid voor VvE’s bij werken op hoogte

Ontdek hoeveel uw VvE kan besparen door het investeren in een permanent systeem:

Klik hier AllRisk valbeveiliging