VEILIG WERKEN OP DAKEN VAN SCHOOLGEBOUWEN

Veilig werken op hoogte – voor scholen

Vooral bij schoolgebouwen is valbeveiliging een belangrijk thema. Daken van scholen worden steeds intensiever benut, bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepalen en andere technische installaties. Minstens zo belangrijk is de verschuiving van verantwoordelijkheden waarbij het schoolbestuur zelf in moet staan voor het onderhoud op en aan daken, en daarmee ook voor het veilig werken op hoogte door onderhoudsmonteurs.

Veilig werken op daken van schoolgebouwen

De meeste schoolgebouwen in Nederland zijn voorzien van platte daken met relatief grote oppervlakken. Platte daken lenen zich prima voor de plaatsing van diverse (technische) installaties zoals airconditioning, elektrische ventilatoren, bliksembeveiliging, zonneboilers en zonnepanelen. Al deze installaties en voorzieningen hebben op regelmatig onderhoud nodig waardoor het dak geregeld zal moeten worden betreden.

Onze oplossingen met permanente valbeveiliging

Afhankelijk van de situatie zijn permanente valbeveiligingsoplossingen vaak de juiste keuze. Met vaste (roterende) ankerpunten, leeflijnsystemen of zelfs hekwerken kan een zeer veilige werkomgeving op hoogte worden geboden aan de diverse onderhoudsmedewerkers. Ook kan er gekozen worden voor een oplossing in combinatie met mobiele valbeveiliging, zoals een mobiele leeflijn. Veel hangt af van de situatie en de benodigde toegang tot het betreffende dak.

valgevaarbordjes-dak

Wie is verantwoordelijk voor het veilig werken op hoogte bij scholen?

Dit is een belangrijke vraag die sinds januari 2015 extra onder de aandacht is gekomen. Vanaf die datum zijn namelijk de budgetten voor het onderhoud aan schoolgebouwen overgedragen van de lokale gemeente naar het schoolbestuur. Een vaak onderbelicht punt van deze beleidswijziging is dat daarmee ook de verantwoordelijkheid voor veilig werken op hoogte zijn overgedragen.

Lees hier meer over de verantwoordelijkheden van werken op hoogte bij schoolgebouwen.

Schooldakrevolutie

Zoals eerder vermeld zijn veel schoolgebouwen voorzien van platte daken. Daken die zich uitermate goed lenen voor de installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen. Stichting de Schooldakrevolutie zet zich in voor de verduurzaming van schoolgebouwen onder andere door de focus te leggen op een zuiniger energieverbruik.

Volgens de telling van Stichting de Schooldakrevolutie telt Nederland ongeveer 7500 lagere en middelbare scholen, naar schatting hebben zo’n 1000 van deze scholen al zonnepanelen. Daarbij komt dat ca. 1000 andere daken mogelijk ongeschikt zijn. Stichting de Schooldakrevolutie streeft ernaar dat de helft van alle overige daken, de wél geschikte scholen, in 2020 zijn voorzien van zonnepanelen. Een nobel streven waar ook AllRisk zich graag voor in wil zetten. Een duurzaam en veilig schoolgebouw voor iedereen, van leraar en leerling tot onderhoudsmonteur.

Referenties van veilig werken op hoogte bij scholen

AllRisk-valbeveiliging-basisschool-Nieuwland zonnepanelen

Oplossing met leeflijntraject en ankerpunten i.c.m. met zonnepanelen

Voor basisschool S.M.D.B. Het Fundament in Nieuwland heeft AllRisk een XSLinked leeflijntraject met diverse losse ankerpunten geïnstalleerd onder andere ten behoeve van onderhoud aan zonnepanelen. Door middel van een set van Persoonlijke Beschermingsmiddelen kunnen gebruikers zich aanhaken aan het systeem en zo vrij en veilig voortbewegen op het dak.

Bekijk hier de oplossing van valbeveiliging met zonnepanelen voor S.M.D.B. Het Fundament.

Oplossing met diverse leeflijnsystemen

Valbeveiliging hoeft niet ingewikkeld te zijn ook al oogt het gebouw uitdagend. Zo ook de Gorinchemse vestiging van het regionale opleidingscentrum DaVinci College. Dit schoolgebouw voor voorgezet onderwijs is voorzien van diverse dakvlakken waaronder een drietal hellende delen. AllRisk voorzag dit gebouw van een permanente valbeveiligingsvoorziening door de installatie van 12 verschillende leeflijnsystemen met meer dan 400 meter aan staalkabel.

Bekijk hier de oplossing voor het DaVinci College Gorinchem met diverse leeflijnsystemen.

Gebiedsbegrenzing-met-valbeveiliging-AllRisk

Oplossing met ankerpunten en mobiele leeflijn voor plat en hellend dak

Bij Christelijke Basisschool (CBS) De Regenboog in Gorinchem heeft AllRisk ca. 35 losse XSGlobe ankerpunten geplaatst op zowel de platte als hellende dakvlakken. Deze ankerpunten dragen zorg voor het veilige onderhoud aan zonnepanelen, lichtkoepels en aan het dak zelf (zoals het reinigen van afvoeren en uitvoeren van kleine reparaties). Deze ankerpunten kunnen worden gebruikt in combinatie met een mobiele leeflijn. Deze leeflijn wordt tijdelijk tussen twee ankerpunten geplaatst en geeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid op het dak.

Bekijk hier de oplossing bij CBS De Regenboog met ankerpunten en een mobiele leeflijn.

Kijk voor meer referentieprojecten van scholen en van andere sectoren bij dakinstallaties.

Benieuwd naar de valbeveiligingsoplossing voor uw schoolgebouw?
Stuur ons de daktekening van het gebouw en onze experts informeren u over de best passende oplossing!
Contact