VEILIG WERKEN OP HOOGTE – VOOR INDUSTRIE EN BEDRIJF

Veilig werken op hoogte in de industrie

Op de meest onbereikbare plekken werken op hoogte, in de industrie komt dit geregeld voor.
Het bieden van een veilige werkomgeving is bij vele bedrijven in industriële omgevingen een belangrijke factor in de bedrijfsvoering. Nu is geen enkel bedrijf hetzelfde en bovendien zijn de veiligheidsrisico’s per sector erg verschillend.

Dat laatste geldt ook voor het veilig werken op hoogte. Het spreekt voor zich dat in de ene industriële sector meer op hoogte gewerkt moet worden dan in de andere. Die verschillen vragen om maatwerk-oplossingen, zowel wat betreft de geboden oplossingen en producten als op het vlak van training en risico-inventarisatie.

Maatwerk voor elke industriële sector

Speciaal voor werken op hoogte in industriële omgevingen, zoals bijvoorbeeld petrochemie, staalindustrie of scheepsbouw, heeft AllRisk behalve valbeveiliging ook producten die specifieke gevaren tegengaan. Bijvoorbeeld een antistatisch harnas voor toepassing in reactieve (explosie)gebieden, of een oplossing op maat voor industriën waar extreme hitte en brandgevaar aanwezig zijn.

 

Denk aan onderhoud van gebouwen, masten, schoorstenen en tanks die op een terrein staan. Ook het werken binnenin een tank brengt gevaren met zich mee waardoor specialistische valbeveiliging noodzakelijk is.

Veilig werken op hoogte voor industrie - valbeveiliging AllRisk

Werkzaamheden op hoogte in de industrie brengen vaak extra risico’s met zich mee. Valbeveiliging moet aangepast worden aan de omstandigheden, zoals brandgevaar of in een afgesloten tank werken.

Training veilig werken op hoogte voor werknemers

Wie dagelijks op hoogte werkt, went daaraan. Die gewenning is tevens een valkuil. Training (en herhaling daarvan) voorkomt dat werkers de routine van veilig werken op hoogte vergeten en zich weer bewust worden van de risico’s en wat ertegen te doen. Op onze unieke trainingstoren bootsen we praktijksituaties na, waarbij we de training af stemmen op uw branche. Ook biedt AllRisk rescuetraining. Zie de pagina over veilig werken op hoogte training.

Benieuwd naar de valbeveiligingsoplossing voor uw specifieke sector?
Stuur ons uw vraag en onze experts informeren u over de best passende oplossing!
Contact