Is werken volgens het A-blad Rolsteigers veilig genoeg?

Gastblog door: Willem Piekaar, Product Manager steigers bij XSPlatforms

Pendule effect: Wat kan u er tegen doen?

Het A-blad Rolsteigers van stichting Arbouw bevat aanbevelingen ten aanzien van veilig werken met rolsteigers. Duidelijk wordt beschreven hoe er met en op rolsteigers gewerkt moet worden. En belangrijker: hoe een steiger veilig wordt opgebouwd. Het is een document dat als standaard mag worden gezien, maar zijn alle genoemde aanbevelingen wel veilig genoeg?

Stichting Arbouw probeert met de informatie in het A-blad het aantal ongevallen tijdens de opbouw en het gebruik van een rolsteiger te verminderen. Ik denk echter dat sommige punten veiliger kunnen. Met name bij de opbouw.

Is minimaal 4 meter – maximaal veilig?

In het A-blad Rolsteigers staat een aantal aanbevelingen over veilige opbouw. Zo wordt er een onderscheid tussen werk- en hulpvloeren gemaakt. Er moet minimaal om de vier meter een geheel gesloten vloer worden gemonteerd. Een werkvloer moet bovendien voorzien zijn van een veiligheidsvoorziening in de vorm van een set heup- en knieleuningen en een kantplank. Bij een hulpvloer is minimaal een heupleuning aan weerszijde van het platform. Het is volgens het A-blad overigens niet verplicht om met hulpvloeren te werken tijdens de opbouw.

Uit de tekst van het A-blad valt op te maken dat stichting Arbouw handelt volgens de norm NEN-EN 1004:2005 waarin de hoogte van een heupleuning, gemeten vanaf de vloer, één meter moet zijn. Wanneer ik deze aanbevelingen in het A-blad dan interpreteer, kom ik tot de conclusie dat ik een steiger zonder hulpvloeren veilig op kan bouwen met een mogelijke opening van drie meter.

Een dergelijke opening is groot genoeg om ruim zes maal de toegestane bol van 470 millimeter (NEN-EN 1004:2005) doorheen te duwen: tijdens de opbouw is er tussen de niveaus een verhoogde kans op valgevaar. Valt dit onder ‘veilig’? Ik ben van mening dat dit beter kan.

Hoe bouw je een rolsteiger wel veilig op?

De informatie met betrekking tot een veilige opbouw laat dus ruimte voor interpretatie. Persoonlijk zou ik een meer specifieke toelichting van de werkelijke veiligheid willen zien. Zoals dit bijvoorbeeld omschreven is door de VSB uitgegeven brochure over dit onderwerp.

Om een rolsteiger veilig op te bouwen adviseer ik altijd om vanaf de bescherming van het platform (ongeacht of dit een hulp- of werkvloer is) naar het volgende niveau te werken. Houd hierbij een eenvoudig te onthouden regel in het achterhoofd: als je vanaf een vaste ondergrond  met tenminste één heupleuning aan weerskant niet bij het volgende niveau kunt, dan is het te hoog. En dus niet veilig.

Onlangs verscheen er nog een artikel in vakblad ARBO waarin ze het hoge valgevaar op bouwplaatsen aanhaalden. Door onjuist gebruik van onder andere ladders, trappen en rolsteigers gebeuren nog teveel ongelukken, soms zelfs met fatale afloop. Veel van deze ongelukken worden veroorzaakt door onwetendheid. Verkeerde adviezen werken dan niet echt mee om de veiligheid te verbeteren.

Twijfel je over je veiligheid, stel je vragen dan altijd aan een expert.

Ik wil graag:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.