Intel Internationaal

Project: Intel Internationaal, Schiphol-Rijk
Toepassing: Permanente valbeveiliging

AllRisk heeft voor het wereldwijde distibutiecentrum van Intel Internationaal te Schiphol-Rijk veiligheidsvoorzieningen geplaatst. De veiligheidsvoorzieningen zijn geplaatst om veilig te kunnen werken op het dak. De onderstaande foto’s geven een indruk van de geplaatste veiligheidsvoorzieningen.

Intel Internationaal Schiphol Rijk valbeveiliging plat dak