Wat is het belang van valbeveiliging op groendaken?

Groendaken winnen steeds meer aan populariteit vanwege hun ecologische voordelen en hun vermogen om stedelijke gebieden leefbaarder te maken. Naast het verbeteren van de esthetiek en het bevorderen van biodiversiteit, spelen groendaken een cruciale rol bij het beheren van regenwaterafvoer. Daarnaast vermindert de aanwezigheid van groendaken het stedelijke hitte-eilandeffect en verbetert het de luchtkwaliteit. Echter, het onderhouden van groendaken vereist niet alleen zorg voor de vegetatie, maar ook aandacht voor veiligheid tijdens het onderhoud. Hierbij komt valbeveiliging bij kijken.

Valbeveiliging op groendaken, een noodzakelijk kwaad voor groendak onderhoud

Bij het ontwerpen en onderhouden van groendaken is het van essentieel belang om de veiligheid van de werknemers op hoogte te waarborgen. Valbeveiligingssystemen spelen hierbij een cruciale rol, waardoor het risico op vallen van hoogte wordt geminimaliseerd, waardoor inspecties, onderhoud en andere werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Deze veiligheid is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) welke in Nederland van toepassing is op alle werkplekken, inclusief locaties waar mensen werken op hoogte, zoals groendaken.

valbeveiliging groendaken

Valbeveiliging op groendaken, waar te beginnen?

De Arbowet heeft tot doel het bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers. Daarnaast houdt het zich actief bezig op het voorkomen van arbeid gerelateerde gezondheidsproblemen en ongevallen. Voor werkzaamheden op hoogte, zijn er specifieke eisen en voorschriften waaraan werkgevers en werknemers moeten voldoen.

Enkele belangrijke aspecten met betrekking tot arbeidsveiligheid op (groen)daken zijn:

Advies: start met de valbeveiliging vóór het groendak

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Werkgevers zijn verplicht om een RI&E uit te voeren waarin de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Dit omvat ook risico’s met betrekking tot werken op hoogte, zoals vallen vanaf het groendak.

Valgevaar: Werkgevers moeten maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld door het installeren van collectieve valbeveiligingssystemen zoals hekwerken, leuningen of valbeveiligingsnetten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): Als valgevaar niet kan worden geëlimineerd, moeten werknemers passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dragen, zoals veiligheidsharnassen, leeflijnen en valstopapparaten. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van deze PBM’s en het waarborgen van correct gebruik.

Na de installatie van valbeveiliging 

Instructie en training: Werkgevers moeten werknemers voorzien van adequate instructie en training met betrekking tot veilig werken op hoogte, inclusief het juiste gebruik van valbeveiligingsapparatuur en de procedures voor noodsituaties.

Toezicht en controle: Werkgevers moeten toezicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften en ervoor zorgen dat werknemers veilig werken volgens de geldende procedures.

Het niet naleven van de voorschriften van de Arbowet kan leiden tot juridische en financiële consequenties voor werkgevers, inclusief boetes en aansprakelijkheid voor ongevallen of gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van onveilige werkomstandigheden. Daarom is het van essentieel belang voor werkgevers en werknemers om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden en de geldende regels met betrekking tot arbeidsveiligheid op groendaken.

Download onze whitepaper ‘Groendaken en dakveiligheid: Essentiële overwegingen voor valbeveiliging’

AllRisk heeft samen met XSPlatforms over dit onderwerp een whitepaper geschreven. Hierin bespreken we valbeveiligingssystemen en de basis van valveiligheid op groendaken. Download hier de whitepaper en ontvang deze per email.

Vragen over valbeveiliging? AllRisk helpt u graag verder met beveiligen van uw toekomstig project.

Bent u enthousiast over onze valbeveiliging oplossingen en wilt u uw groendak veilig kunnen onderhouden met behulp van valbeveiliging? Of bent u groendakdekker en wilt u valbeveiliging meenemen in het bestek? Neem dan eveneens contact met ons op. Bel voor meer informatie 0183 – 56 85 55 of vul het contactformulier in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.