Domein Woningbouwvereniging

Project: Domein woningbouwvereniging, Best
Toepassing: Permanente valbeveiliging

Woningbouwvereniging Domein uit Best heeft onlangs de platte daken van al haar wooncomplexen voorzien van valbeveiliging. Hiervoor is de woningbouwvereniging een nauwe samenwerking aangegaan met AllRisk uit Gorinchem, dat op de complexen van Domein valbeveiliging heeft aangebracht.

Op en naar de daken van de verschillende complexen is een veilige en comfortabele werkomgeving gecreëerd. Hieronder staan een aantal verschillende complexen van de woningbouwvereniging. Tevens ziet u een detail van het staalkabeltraject welke is geïnstalleerd.

valbeveiliging voor woningbouwvereniging