DAKBEVEILIGING VALBEVEILIGING SCHUIN DAK

Valbeveiliging schuin dak

Valbeveiliging op een schuin of hellend dak vereist een ander benadering dan op een plat dak. Wanneer we het hebben over schuine daken denken we in eerste instantie aan woningen, hoewel ook bedrijfspanden uitgerust kunnen zijn met een schuin dak. Vaak gaat het bij woningen om tijdelijke reparaties of onderhoud aan het dak waarbij een mobiele valbeveiliging oplossing de meest voor de hand liggende is.

Wanneer is sprake van een schuin dak?

Vanaf een hellingsgraad van 15 graden is sprake van een hellend dak. Vanaf die hellingsgraad moet er gewerkt worden volgens het protocol van werken op hellende daken. Wanneer een dak licht hellend is (onder de 15 graden) kunt u nog werken volgens de veiligheidsvoorschriften van platte daken. Het werken op een schuin dak vormt haar eigen unieke uitdagingen met als belangrijkste aandachtspunt dat het risico op valgevaar flink hoger is dan bij een plat dak.

Permanente valbeveiliging schuin dak

In tegenstelling tot platte daken worden op schuine daken normaal geen installaties of apparatuur gemonteerd die op regelmatige wijze onderhoud of toezicht nodig hebben. De toegang tot een schuin dak is dan ook meestal pas nodig voor onderhoud of reparaties aan het dak zelf. Een permanente dakbeveiliging op een schuin dak komt dan ook weinig voor. Toch zijn er situaties, vooral bij bedrijfspanden waar schuine dakdelen worden toegepast. Alleen op stalen of bitumineuze daken kan een vast ankerpunten gemonteerd worden en in sommige gevallen een hekwerk.

Gebiedsbegrenzing-met-valbeveiliging-AllRisk

Mobiele dakbeveiliging schuin dak

In de meeste gevallen is tijdelijke valbeveiliging de aangewezen oplossing bij een schuin of hellend dak. Met de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen en de juiste bevestiging kan het risico op valgevaar voorkomen worden. De grootste uitdaging betreft het bevestigen van het ankerpunt. In de praktijk gaat het vaak om mobiele ankerpunten waarbij de vraag is waar en hoe die te bevestigen. Het belangrijkste hierin is dat het ankerpunt altijd boven de bevestigde persoon moet liggen. Ook kan het ankerpunt aan de andere zijde van het schuine dak bevestigd worden, een oplossing die vaak het meest praktisch is. Voor die laatste optie zijn werplijnen beschikbaar. Wanneer men op de nok werkzaamheden moet verrichten kan er gewerkt worden met een central nokstuk die naar twee zijden afgespannen moet worden.

Schuine daken en zonnepanelen

Het werken op schuine daken was tot voor kort veelal beperkt tot dak reparaties of dakrenovaties. Door de vraag naar goedkope en alternatieve energie worden de laatste jaren vaak zonnepanelen op schuine daken gemonteerd. Nadat deze zijn geïnstalleerd, komt ook het onderhoud aan bod.
Er wordt veelal geadviseerd om de zonnepanelen te inspecteren en indien nodig te reinigen of repareren om het rendement zo hoog mogelijk te houden. Toegang tot het dak is vereist om werkzaamheden aan de zonnepanelen uit te voeren. Logischerwijs brengt dat valgevaar met zich mee, waardoor valbeveiliging moet worden gebruikt.
Gelukkig zijn er vele gespecialiseerde reinigingsbedrijven die met gebruik van de juiste valbeveiliging en PBM’s hier op een veilige manier aan kunnen werken. Toch worden via diverse websites tips aan particulieren gegeven om werkzaamheden aan de zonnepanelen op het dak zelf ter hand te nemen. Wij raden dit sterk af! Het werken op een schuin dak is echt alleen veilig wanneer dit door goed opgeleide personen met de juiste valbeveiliging uitrusting wordt uitgevoerd.

zonnepanelen-plat-dak-valbeveiliging

Oplossingen valbeveiliging op schuine daken

AllRisk ontwikkelt en levert diverse hoogwaardige producten voor dakbeveiliging en valbeveiliging voor schuine of hellende daken. Maximale veiligheid staat bij ons altijd voorop.
Lees meer over de oplossingen van AllRisk voor valbeveiliging op schuine daken

Meer weten over dakbeveiliging en valbeveiliging voor een schuin dak?
AllRisk is al meer dan 20 jaar toonaangevend in valbeveiliging en dakbeveiliging. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of bel naar: 0183 – 56 85 55

Meer weten over dakbeveiliging?
Vul uw gegevens in en wij nemen z.s.m. contact met u op: