Business case: Da Vinci College

Valbeveiliging voor Gorinchemse locatie opleidingscentrum.

In deze reeks artikelen vertellen wij u meer over een selectie van ons projectportfolio. Wij belichten de achtergronden van deze projecten en vertellen meer over de probleemstelling en de toegepaste oplossing. Onderstaand presenteren wij de oplossing voor het Da Vinci College in Gorinchem.

Het Da Vinci College is een regionale scholengemeenschap met in totaal 17 vestigingen welke voornamelijk in Zuid-Holland gevestigd zijn. De locatie in Gorinchem is in 2000 gebouwd en dient, samen met de locatie Dordrecht, als 1 van de hoofdlocaties van de overkoepelende organisatie. Het Da Vinci College Gorinchem heeft ca. 10.300 m² aan bruto vloeroppervlak en dient als opleidingscentrum voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Deze locatie biedt binnen het MBO in totaal zo’n 53 verschillende opleidingen.

Projectnaam: Da Vinci College
Locatie: Gorinchem
Opdrachtgever: Da Vinci College
Jaar van uitvoering: 2018

Het dak van het Da Vinci College bestaat uit 6 verschillende dakvlakken, waaronder 3 licht hellende daken met hoogte verschillen tussen de 3,5 en 12 meter. Daarnaast heeft ieder dakvlak zijn eigen risicofactoren en biedt dit specifieke uitdagingen als het aankomt op een veilige daktoegang.

Wettelijk kader
De Nederlandse wet biedt een duidelijk perspectief als het aankomt op veilig werken (op hoogte). Er zijn dan ook een aantal verschillende wetten en voorschriften waarop teruggevallen kan worden. Voor gebouwbeheerders- en/of eigenaren, mede als voor werkgevers biedt het zogenoemde Arbobesluit meer duidelijkheid over de verplichtingen en verantwoordelijkheden rondom het voorkomen van valgevaar.

Arbobesluit (artikel 3.16)
Het Arbobesluit bestaat uit diverse hoofdstukken (artikelen) welke de wetten en regels voor werkgevers en werknemers omschrijven, om zo potentiele arbeidsrisico’s tegen te gaan. De regels die opgenomen zijn in het Arbobesluit zijn verplicht conform het Nederlands wetboek. In artikel 3.16 van het Arbobesluit vindt je onder andere de verplichting tot het gebruik van valbeveiliging bij een hoogte boven de 2,50 meter. De gebruikte producten of systemen kunnen zowel collectieve als persoonlijke valbeveiligingsmaatregelen betreffen.

RI&E
Naast de wettelijke verplichtingen uit het Arbobesluit dient er ook rekening gehouden te worden met artikel 5 uit de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin wordt omschreven dat werkgevers (of gebouwbeheerders- of eigenaren) een risico analyse dienen op te stellen van de diverse werkplekken op hun locatie. Het dak is hier dan ook een overduidelijk onderdeel van.

Met inachtneming van de Arbeidsomstandighedenwet heeft gebouwbeheerder Koëter Vastgoed Adviseurs een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren met betrekking tot het werken op hoogte bij het Da Vinci College.
Deze RI&E wees uit dat er op de diverse dakvlakken van het gebouw nog veel te winnen was op het gebied van veiligheid. De aanwezigheid van de diverse hemelwaterafvoeren, noodoverstorten en andere onderhoud behoevende installaties maakten de wens voor het creëren van veilige werkomgeving voor personeel en (externe) onderhoudsmonteurs zeer wenselijk.

Oplossing
Om een complete oplossing aan te bieden is AllRisk per dakvlak te werk gegaan. Ieder dakoppervlak werd behandeld als een eigen dak, ook als deze, zoals bij het grote kenmerkende golfvormige dak, uit 1 onderdeel met verschillende hoogtes bestaat.

Het grote golfvormige dak van het Da Vinci College is opgedeeld in een 2-tal vlakken. Per vlak is er bekeken wat de risico’s van deze gebieden zijn en welke veiligheidsvoorziening daar het beste bij past. Ieder dakvlak heeft een afmeting van ongeveer 100 meter lang. Beide daken gecombineerd variëren in (werk)hoogte van 3,5 meter op het laagste en 12 meter op het hoogste punt. Naast het hellende aspect brengen deze daken nog wat aanvullende risico’s met zich mee zoals de 2 grote lichtstraten in het hoger gelegen dakvlak.

In totaal werd dit dak voorzien van 9 verschillende horizontale leeflijnsystemen (met een totale lengte van ca. 258 meter) welke strategisch gepositioneerd zijn over beide oppervlakten. Op deze manier kunnen alle technische installaties én beide lichtstraten veilig bereikt worden zonder dat er een verhoogd valgevaar heerst. Aanvullend zijn er op de hoeken van de diverse dakoppervlaktes 18 stuks losse XSGlobe ankerpunten gemonteerd om een mogelijke penduleval tegen te gaan.

Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich 3 vrijwel identieke daken welke voorzien zijn van diverse technische installaties, zoals airconditioning units. Deze daken hebben een hoogte van ca. 9 meter en zijn voorzien van een verhoogde dakrand welke niet voldoet aan het wettelijke minimum van 1.10 meter. Dit maakt een collectieve voorziening, in de vorm van permanente valbeveiliging, dan ook gewenst.

AllRisk installeerde een leeflijnsysteem met een lengte van ca. 53 meter op elk dak (totaal zo’n 159 meter aan staalkabel op 3 daken). Elk systeem is gemonteerd op 6 ankerpunten welke zo gepositioneerd zijn dat het gehele dak veilig bereikt kan worden door een potentiële gebruiker. De positionering van de systemen maakt het tevens mogelijk dat gebruikers zich vrijwel direct (veilig) kunnen aanhaken bij het betreden van het dakoppervlak.

Oplossing op maat?
Heeft u een probleemstelling welke u voor wilt leggen aan een valbeveiligingsexpert? Neem vrijblijvend contact op met één van onze teamleden en samen kunnen we kijken met welke van onze oplossingen AllRisk u van dienst kan zijn.

Download de valbeveiligingswijzer

Een compleet overzicht van de diverse mogelijkheden van permanente valbeveiliging in één brochure. Onze valbeveiligingswijzer wijst u de weg op het gebied van de verschillende soorten veiligheid met betrekking tot werken op hoogte.

valbeveiligingswijzer

Meer referenties

Bekijk hier ons volledige projectportfolio met de diverse oplossingen welke wij bieden voor verschillende gebouwen en objecten.

Referentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.