Dakinspectie na een zware storm

Valbeveiliging en stormschade

Een dakinspectie na een (zware) storm is belangrijk gezien het dak niet meer zo veilig kan zijn als voor de storm. Windvlagen, hoosbuien, hagel en andere weersomstandigheden kunnen een enorme schade aanrichten. Beschermende materialen kunnen van het dak worden gescheurd, puin kan zich door het dakbedekkingsmateriaal boren en installaties op het dak kunnen schade hebben opgelopen. Het is zelfs mogelijk dat door de stormschade het dakoppervlak onstabiel is geworden.

Schade van een storm kan gelijk zichtbaar zijn, maar er zijn ook situaties die niet gelijk consequenties hebben. Regenwater bijvoorbeeld, kan zich door de kleinste gaatjes naar binnen wurmen. De consequenties hiervan kunnen verbogen blijven tot wel maanden na een storm. Het is dan ook goed om een goede dakinspectie uit te voeren na een zware storm.

Inspectie van beschadigde daken na een storm

Niet alleen het dakoppervlak moet worden geïnspecteerd op beschadigingen, maar ook de installaties die zich op het dak bevinden. Het opnemen van de schade en mogelijke reparaties moeten zo veilig mogelijk worden uitgevoerd. De eerste stap hierbij is controleren of het oppervlakte stevig genoeg is om op te lopen en werken, zonder dat er kans op instorting is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbeveiliging

Zorg ervoor dat iedereen die toegang heeft tot het dak, op de hoogte is van de veiligheidsprocedures. Hierbij dient men te zijn uitgerust met de juiste Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals: werkschoenen, een veiligheidshelm en veiligheidshandschoenen. Daarnaast moeten gebruikers, afhankelijk van het type valbeveiliging wat gebruikt moet worden, PBM voor valbeveiliging dragen. Denk hierbij aan een harnas en een vanglijn zodat een werknemer zich kan aanhaken aan, bijvoorbeeld, een horizontaal leeflijnsysteem.

Inspecteer valbeveiliging na een zware storm

Inspecteer een valbeveiligingssysteem na een storm

De geïnstalleerde valbeveiliging behoeft de nodige inspectie voordat je het systeem veilig kunt gebruiken en de rest van het dak kan inspecteren. Tijdens een zware storm kunnen windvlagen en  rondvliegend puin het systeem beschadigen. Maar wees voorzichtig bij de visuele inspectie van het valbeveiligingssysteem. Contragewichten van een tijdelijk hekwerk kunnen bijvoorbeeld verplaatst zijn, waardoor een hekwerk niet meer zo stabiel is als voorheen. Controleer en inspecteer valbeveiliging, zoals hekwerken en ankerpunten, op ontbrekende onderdelen en beschadigingen. Controleer ook of de systemen nog steeds goed, stevig geïnstalleerd zijn. Bij een leeflijnsysteem moet ook de kabelspanning gecontroleerd worden, als de kabel doorhangt kan deze schade veroorzaken aan het dakoppervlak.

Bestaat het vermoeden dat een systeem beschadigd is, gebruik het dan vooral niet. Neem onmiddellijk contact op met de fabrikant of installateur.

Is er geen valbeveiliging aanwezig op het dak? Dan zijn er tijdelijke oplossingen verkrijgbaar om alsnog op een veilige manier het dak te inspecteren. Een optie is bijvoorbeeld een tijdelijk ankerpunt of tijdelijk hekwerk.

Is het valbeveiligingsysteem nog in goede conditie? Dan kunnen de werknemers of een derde partij het dak inspecteren op mogelijke schade.

Ga veilig te werk bij het inspecteren van het dak

Bij het veilig inspecteren van een dak, en de installaties op het dak, moet de juiste valbeveiliging gebruikt worden. Denk altijd aan je eigen veiligheid en wees alert op mogelijk uitglij-, struikel- en valgevaar.

Verwijder op een veilige manier het puin van het dak en zorg ervoor dat je blikveld niet geblokkeerd wordt  als je rommel opruimt.

Wees alert op mogelijk verstopte gaten of lichtkoepels die zich onder het puin kunnen bevinden. Ga vooral niet zomaar op puin staan, het oppervlak kan onstabiel zijn wat tot een val kan leiden.

Controleer op beschadigingen zoals gaten in het dakoppervlak of losgeraakt dakmateriaal. Deze vormen niet alleen een gevaar voor de constructie maar ook een risico op struikelgevaar.

Besteed aandacht aan lichtkoepels en schoorstenen, ook deze kunnen beschadigd zijn. Wees voorzichtig rondom lichtkoepels en ga er nooit op staan. Leunen of staan op een lichtkoepel kan doorvalgevaar met zich meebrengen. De meeste kunnen het gewicht van een persoon niet dragen.

Geef aandacht aan oppervlakken waar stilstaand water zich verzameld. Dit kan een lekkage veroorzaken en vormt een risico op glijgevaar. Wees dus alert want het oppervlak kan glad zijn.

Download de checklist dakinspectie na een (zware) storm

Om te helpen met de inspectie van een permanent geïnstalleerd valbeveiligingssysteem na een (zware) storm hebben we een checklist samengesteld. Download de checklist hier.

Download de checklist inspectie valbeveiliging na storm

Kun je zelf de valbeveiliging niet inspecteren? Dan kan AllRisk valbeveiliging je hierbij helpen. Neem contact met ons op via 0183-568 555.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.