Bergopwaarts@BOW

Project: Bergopwaarts@BOW, Helmond
Toepassing: Permanente valbeveiliging

Woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW uit Helmond heeft onlangs de platte daken van al haar woon- en kantoorcomplexen voorzien van valbeveiliging. Hiervoor is de woningbouwvereniging een nauwe samenwerking aangegaan met AllRisk uit Gorinchem, dat op 11 complexen van Bergopwaarts@BOW valbeveiliging heeft aangebracht. Bergopwaarts@BOW heeft in “De Sleutel” een artikel geplaatst, met betrekking tot de door AllRisk geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen.

Bekijk het artikel in “De Sleutel”hier:

Veilig werken
De beslissing tot het aanbrengen van valbeveiliging vloeit voort uit het toenemend belang dat de woningbouwvereniging hecht aan veilig werken. Veiligheid staat bij de woningbouwvereniging dan ook hoog in het vaandel. Niet alleen voor haar huurders, maar ook voor de mensen die dagelijks actief zijn met het onderhoud van gebouwen. “Vanzelfsprekend moeten de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, die regelmatig op hoogte plaatsvinden, veilig en gebruiksvriendelijk worden uitgevoerd. Om dat mogelijk te maken hebben wij besloten om valbeveiliging te laten aanbrengen op onze woon- en kantoorcomplexen”, zegt Ad Koppens, Projectleider van de woningbouwvereniging.

Advies AllRisk
Voorafgaand aan de beslissing tot het aanbrengen van valbeveiliging, heeft de woningbouwvereniging samen met AllRisk uitgangspunten en veiligheidseisen geformuleerd. Zo is er gekeken naar theoretisch verplichte zaken bij werken op hoogte en wat praktisch de beste en meest gebruiksvriendelijke oplossing is. Uiteraard is er ook op gelet dat de voorzieningen esthetisch passen bij de bestaande architectuur van de gebouwen.

Training
Op basis van een risico-inventarisatie van de woon- en kantoorcomplexen heeft AllRisk aangegeven welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk waren om veilig werken op hoogte mogelijk te maken. Niet alleen de gebouwen zijn voorzien van valbeveiliging. Ook de onderhoudsmedewerkers hebben de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ontvangen, zoals een valharnas. Daarnaast is er uitgebreid aandacht geschonken aan een stuk training van de gebruikers. De gebruiker dient het materiaal vanzelfsprekend ook goed te gebruiken. Daarvoor is onder andere een goede instructie van onderhoudsmedewerkers van de woningbouwvereniging noodzakelijk, zodat ze zelf het materiaal goed weten te gebruiken, maar óók aan eventuele onderaannemers gebruikersinstructies kunnen geven.” Inmiddels zijn alle woon- en kantoorcomplexen van Bergopwaarts@BOW door AllRisk voorzien van valbeveiliging. Een forse investering van de woningbouwvereniging, waarmee zij het belang van veilig werken onderstreept.

woningbouwvereniging valbeveiliging